Naziv
Niži hindski seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52276
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s književnim tekstovima srednje težine i osposobiti ih da samostalno prevode te tekstove na korektan hrvatski.
Sadržaj
 1. Uvod i osnovni podatci o književnome djelu koje se čita na seminaru. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 2. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 3. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 4. Uvod i osnovni podatci o književnome djelu koje se čita na seminaru. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 5. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 6. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 7. Uvod i osnovni podatci o književnome djelu koje se čita na seminaru. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 8. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 9. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 10. Uvod i osnovni podatci o književnome djelu koje se čita na seminaru. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 11. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 12. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 13. Uvod i osnovni podatci o književnome djelu koje se čita na seminaru. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 14. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 15. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno prevesti književne tekstove srednje težine.
 2. Student će moći smjestiti djelo i autora u određeno književnopovijesno razdoblje.
 3. Student će moći prepoznati jednostavnije opise u jednojezičnom hindskom rječniku.
 4. Student će moći samostalno prepoznavati izvedene riječi iz poznatih osnova bez pomoći rječnika.
 5. Student će moći prepoznati do sedam stotina riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica.
 6. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u hindskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
Metode podučavanja
Prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Za uspjeh na seminaru vrednovat će se:

1. nazočnost na seminaru
2. aktivnost u radu seminara
3. završni kolokvij koji se sastoji od prijevoda i pismenog testa.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
Dopunska literatura
 1. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
 2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar