Naziv
Novogrčki jezik 1
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
36739
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznavanje i vježbanje osnova i gramatike novogrčkog jezika.
Sadržaj
 1. Grčka abeceda (slova i izgovor)
 2. Kombinacija slova (diftozi)
 3. Naglasak, Ponavljanje
 4. Lične zamjenice, Određeni član
 5. Prezent glagola eimai (biti), Brojevi 1–10
 6. Imenice, Prijedlozi
 7. Prezent glagola na –o
 8. Brojevi 11-1000, Posvojne zamjenice nenaglašenog oblika
 9. Prezent glagola na -áo, Ponavljanje
 10. Pridjevi (nominativ i akuzativ), Upitna zamjenica
 11. Prezent nepravilnih glagola, Prezent glagola na -omai
 12. Vremenski prilozi, Prezent glagola na -ó
 13. Prilozi mjesta, Prezent glagola na -ámai
 14. Neodređeni član, Neodređena zamjenica kapoios
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Stjecanje temeljnih znanja novogrčke fonetike.
 2. Stjecanje temeljnih znanja novogrčke fonologije.
 3. Stjecanje temeljnih znanja novogrčke sintakse.
 4. Razumijevanje kratkih dijaloga iz svakodnevnog života.
 5. Pisanje kratkih jednostavnih tekstova.
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. G. Simopoulos, E. Pathiaki, R. Kanelopoulou, A. Paylopoulou, Ellhnika A΄, Methodos ekmathisis tis ellinikis os xenis glossas, Patakis, Atena 2010.
Dopunska literatura
 1. Idrima Manoli Triantafillidi, Leksiko tes Koines Neoellenikes, Thessalonike: Institouto Neoellenikon Spoudon, Idrima Manole Triantafillide, 1998. (rječnik)
 2. Triantafillides M, Neoellenike grammatike (tes Demotikes), Athena: Organismos Ekdoseos Sholikon Biblion. Anatupose me diorthoseis, Thessalonike 1996. (gramatika)

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar