Naziv
Novogrčki jezik 5
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
77921
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ponavljanje i produbljenje učenja osnova novogrčke fonetike, morfologije i sintakse.
Obogaćenje vokabulara iz suvremenih književnih tekstova i svakodnevnog govora.
Sadržaj
 1. Ponavljanje osnovih padeza imenica i pridjeva
 2. Vokativ imenica i pridjeva
 3. Ponavlanje osnovnih vremena aktivnih glagola 1.konjugacije
 4. Ponavlanje osnovnih vremena tpnih glagola 1.konjugacije
 5. Usporedba konjugacije aktivnih i trpnih glagola 1.konjugacije
 6. Upitne zamjenice i upitni prilozi
 7. Pridjevi na -hs, -hs, -es
 8. Aktiv i pasiv stegnutih glagola 2. konjugacije
 9. Aktiv i pasiv stegnutih glagola 3. konjugacije
 10. Usporedba konjugacije aktivnih i trpnih stegnutih glagola
 11. Nepravilne imenice na -on i -eas
 12. Trenutni imperativ trpni
 13. Glagolski pridjevi trpni
 14. Nepravilne imenice, Pridjevi na -hs, -a,-iko
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije, morfologije i sintakse novogrčkoga jezika.
 2. Razumijevanje dijaloga iz svakodnevnog govora na temelju slušanja.
 3. Razumijevanje tekstova pisanih svakodnevnim jezičnim idiomom.
 4. Usmeno izražavanje misli i osjećaja.
 5. Pisanje jednostavnog teksta o osobnim interesima ili doživljajima.
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. E. Gareli, Taksidi stin Ellada 2, Grigoris, Atena 2013.
Dopunska literatura
 1. Idrima Manoli Triantafillidi, Leksiko tes Koines Neoellenikes, Thessalonike: Institouto Neoellenikon Spoudon, Idrima Manole Triantafillide, 1998. (rječnik)
 2. Holton D., Mackridge P., Philippaki-Warburton I., A comprehensive Grammar of the Modern Greek Language, Routledge, London & New York 1997. (Grammatiki tis Ellinikis Glossas, Elliniki metafrasi: Basilis Spyropoulos, Patakis, Atena 1997).

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar