Naziv
Novogrčki jezik 7
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
118557
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Produbljenje i proširenje učenja osnova novogrčke fonetike, morfologije i sintakse.
Obogaćivanje vokabulara na temelju izvornih dijaloga i tiskanih članaka.
Ovladavanje jezičnim vještinama potrebnim za napredniju konverzaciju u svakodnevnom, profesionalnom i društvenom životu.
Sadržaj
 1. Određeni i neodređeni član. Gubljenje završnog n.
 2. Ponavljanje deklinacije imenica. Nepravilne imenice na -an, -en, i -y
 3. Tvorba i deklinecija imenica na – imo. Zbirne imenice
 4. Ponavljanje deklinacije pridjeva. Pridjevi na -ýs, -eía, ý i -ás, - oú, -ádiko
 5. Komparacija nepravilnih pridjeva – Tekst po izboru
 6. Tvorba superlativa pridjeva s partikulama kata-, ólo- pan- etc.
 7. Lične zamjenice nenaglašenog oblika (diretni i indirektni objekt)
 8. Neodređene zamjenice kámposos, o táde, -kathetí etc
 9. Odnosne zamjenice o opoíos, ópoios, opoiosdipote etc.
 10. Tvorba trpnog aorista nepravilnih glagola
 11. Tvorba trpnog futura i trnpog konjuktiva nepravilnih glagola
 12. Trpni prezent svih kategorija glagola
 13. Trpni imperfekt svih kategorija glagola
 14. Aktivni i trpni imperativ
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Sudent će moći primijeniti proširena znanja iz fonologije, morfologije i sintakse novogrčkoga jezika.
 2. Student će moći razumjeti složeniji govorni sadržaj iz različitih područja na temelju slušanja.
 3. Student će moći razumjeti tekstove različitih fukcionalnih stilova.
 4. Student će moći tečno izražavati ideje i stavove te aktivno sudjelovati u raspravi.
 5. Student će moći pisati duže i složenije tekstove određenim stilom.
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. E. Gareli, Taksidi stin Ellada 2, Grigoris, Atena 2013.
Dopunska literatura
 1. Spyropoulou M. & Theodoridou Th., H glossa pou milame stin Ellada [Ta Ellinika os kseni glossa], University Studio Press, Thessaloniki 2004.
 2. Holton D., Mackridge P., Philippaki-Warburton I., A comprehensive Grammar of the Modern Greek Language, Routledge, London & New York 1997. (Grammatiki tis Ellinikis Glossas, Elliniki metafrasi: Basilis Spyropoulos, Patakis, Atena 1997).

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar