Naziv
Novogrčki jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51415
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ovladavanje temeljnim jezičnim vještinama na novogrčkom te obaviještenost o glavnim crtama novogrčke jezične, književne i kulturne povijesti.
Sadržaj
 1. Pokazne zamjenice, neodređeni član, bezlični glagoli
 2. Futur aktivni, prezent, imperfekt i aorist (aktivni) stegnutih glagola
 3. Vremenski prilozi, posvojne zamjenice naglašenog oblika
 4. Ponavljanje i priprema za ispit
 5. Uvodna lekcija: Abeceda i izgovor, kombinacija slova i riječi
 6. Prezent glagola eimai, prezent glagola na -o
 7. Imperfekt glagola eimai i eho, prezent nepravilnih glagola
 8. Određeni član , prijedlozi, imenice, pridjevi
 9. Brojevi, aorist aktivni glagola na -o, veznici
 10. Lične zamjenice naglaš. i nenaglaš. oblika, imenice (nastavak)
 11. Vježbe i ponavljanje, prezent i imperfekt glagola na -áo i -omai
 12. Aorist aktivni glagola na -o (nastavak), upitne zamjenice
 13. Imenice (nastavak), posvojne zamjenice nenaglašenog oblika
 14. Neupravni govor, vokativ, aorist nepravilnih glagola
 15. Konjunktiv aktivni, prilozi i prijedlozi mjesta

Ishodi učenja
 1. Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije novogrčkoga jezika.
 2. Stjecanje temeljnih znanja iz morfologije novogrčkoga jezika.
 3. Stjecanje temeljnih znanja iz sintakse novogrčkoga jezika.
 4. Razvijanje sposobnosti dijakronijskog pristupa jeziku putem stalnih osvrtanja na minule epohe grčkoga (posebno na starogrčki).
 5. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. D. Moshou, G. Hatzitheodoridis, Mathimata Ellinikon, University Studio Press,Thessaloniki 2015.
Dopunska literatura
 1. Nea Ellinika ja klasikous filologous, Panepistimio Kritis & Panepistimio tis horas ton Vaskon, Nefeli, Atena 1999.
 2. Nea Ellinika ja arharious, Panepistimio Kritis, Nefeli, Atena 1997.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar