Naziv
Novogrčki u nastavi 2
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
184226
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
1 .Usavršavanje učenja novogrčke fonetike, morfologije i sintakse
2. Proširenje vokabulara na sva područja svakodnevnog, profesionalnog i društvenog života
3. Stjecanje jezičnih vještina iz novogrčkog na razini C2 (prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
Sadržaj
 1. Ponavljanje deklinacije imenica i pridjeva
 2. Pridjevi na -ής, -ιά,- ί i na -ής, -ού, -ήδικο
 3. Složeni pridjevi. Ponavljanje prijedloga
 4. Vokativ. Imenice na -ής
 5. Ponavljanje pasiva. Izjavne rečenice
 6. Upotreba određenog i neodređenog člana
 7. Upotreba konjunktiva. Modalni glagoli
 8. Pridjevi na -ύς, -εία, -ύ i na -ύς, -ιά, -ύ
 9. Vremenske rečenice
 10. Nepravilne imenice na -s, -v etc.
 11. Uzročne rečenice. Upitne zamjenice
 12. Pridjevi na -ων,-ουσα, -ον i na -ων,-ων, -ον
 13. Particip pasivnog prezenta i perfekta
 14. Upitne rečenice
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći razumjeti bez poteškoća bilo koju varijantu govornog jezika
 2. Student će moći čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno i lingvistički složene tekstove
 3. Student će moći tečno se izražavati te precizno prenositi finije nijanse značenja u raspravu
 4. Student će moći pisati duže i složenije tekstove adekvatnim stilom
 5. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje

Obavezna literatura
 1. E. Gareli, Taksidi stin Ellada 3, Grigoris, Atena 2014.
Dopunska literatura
 1. Holton D., Mackridge P., Philippaki-Warburton I., A comprehensive Grammar of the Modern Greek Language, Routledge, London

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij