Naziv
Njemački - suvremenost i povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79914
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s njemačkim kao pluricentričnim jezikom, razvijanje sposobnosti prepoznavanja nacionalnih i regionalnih varijanti; poznavanje osobitosti i kriterija za periodizaciju njemačke jezične povijesti
Sadržaj
 1. Jezične porodice, jezična tipologija
 2. Indoeuropski jezici, germanski jezici
 3. O statusu njemačkoga u Europi
 4. Standard i nestandardni varijeteti
 5. Njemački kao pluricentrični jezik
 6. Donjonjemački dijalekti
 7. Srednjonjemački i gornjonjemački dijalekti
 8. Njemački u Švicarskoj
 9. Njemački u Austriji
 10. Njemačko-hrvatski jezični dodiri
 11. Povijest njemačkoga jezika - staronjemački
 12. Povijest njemačkoga jezika - srednjenjemački
 13. Povijest njemačkoga jezika - novonjemački
 14. Jezična politika
 15. Završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti pojam jezične porodice
 2. prepoznati tipološke karakteristike njemačkog jezika
 3. razumjeti razliku između standarda i nestandardnih varijeteta
 4. prepoznati obilježja švicarskog nacionalnog varijeteta njemačkog jezika
 5. prepoznati obilježja austrijskog nacionalnog varijeteta njemačkog jezika
 6. prepoznati njemačke posuđenice u hrvatskom jeziku
 7. razumjeti periodizaciju povijesti njemačkog jezika
Metode podučavanja
Grupni i pojedinačni rad, diskusija, držanje referata
Metode ocjenjivanja
Završni kolokvij, aktivnost na nastavi

Obavezna literatura
 1. König, Werner (2007): "dtv-Atlas Deutsche Sprache"
 2. Barbour, Stephen / Stevenson, Patrick (1998): "Variation im Deutschen: Soziolinguistische Perspektiven"
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar