Naziv
Njemački jezik i kazalište
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
184222
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s poviješću njemačkog kazališta i suvremenom kazališnom scenom; nabrojati najvažnije kazališne komade i poznate redatelje i glumce u zemljama njemačkoga govornog područja; upoznati studente s metodama i tehnikama kreativnog pisanja u okviru performativne prekretnice u didaktici njemačkog kao stranog jezika; osposobiti ih za kompetentnu pripremu pismenog i usmenog izražavanja na njemačkom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvod u povijest kazališta u zemljama njemačkoga govornog područja
 2. Uvod u povijest kazališta u zemljama njemačkoga govornog područja
 3. Pregled suvremene kazališne scene u zemljama njemačkoga govornog područja
 4. Pregled suvremene kazališne scene u zemljama njemačkoga govornog područja
 5. Uvod u metode performativne prekretnice u didaktici njemačkog jezika
 6. Performativna praksa iz perspektive neurolingvistike
 7. Performativna praksa iz perspektive neurolingvistike
 8. Kreativno pisanje: Uvod, definicija, karateristike, metode, tehnike i svrhe kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 9. Kreativno pisanje: Uvod, definicija, karateristike, metode, tehnike i svrhe kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 10. Kreativno pisanje: Uvod, definicija, karateristike, metode, tehnike i svrhe kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 11. Kreativno pisanje: Uvod, definicija, karateristike, metode, tehnike i svrhe kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 12. Kreativno pisanje: Uvod, definicija, karateristike, metode, tehnike i svrhe kreativnog pisanja u nastavi stranog jezika
 13. Analiza suvremenih kazališnih komada prema karakteristikama kreativnog pisanja
 14. Analiza suvremenih kazališnih komada prema karakteristikama kreativnog pisanja
 15. Susret s kazališnim piscima i redateljima iz zemalja njemačkoga govornog područja (gostovanje profesora)

Ishodi učenja
 1. Identificirati razlicite fonološke strukture i procese u standardnom njemackom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija.
 2. Opisati internu strukturiranost njemackog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije.
 3. Primijeniti sintakticko nazivlje i kategorije te identificirati i analizirati recenicne strukture.
 4. Upotrijebiti morfološki, sintakticki, semanticki i stilisticki ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemackog jezika.
Metode podučavanja
Praktične vježbe, pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava, zajednička analiza (polaznika i nastavnika), egzemplarnih tekstova, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, pismeni ili usmeni ispit, pisanje kazališnog komada i izvođenje kazališne predstave.

Obavezna literatura
 1. Hentschel, Ulrike; Ritter, Hans M. (2003): Entwicklungen und Perspektiven der Spiel- und Theaterpädagogik. Berlin; Milow; Strasburg: Schibri-Verlag
 2. Hilliger, Dorothea (2006): Theaterpädagogische Inszenierung. Beispiele - Reflexionen- Analysen. Berlin; Milow; Strasburg: Schibri-Verlag
 3. Koch, Gerd; Streisand, Marianne (2003): Wörterbuch der Theaterpädagogik. Berlin; Milow; Strasburg: Schibri-Verlag
 4. Baurmann, Jürgen (2006): Schreiben - Überarbeiten - Beurteilen: Ein Arbeitsbuch zur Schreibdidaktik. Seelze
 5. Weintz, Jürgen (2003): Theaterpädagogik und Schauspielkunst: ästhetische und psychosoziale Erfahrung durch Rollenarbeit.Butzbach-Griedel: AFRA-Verlag
 6. Ortheil, Hanns-Josef (2011): Kreatives Schreibens: Duden (4 Bände)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar