Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78174
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na njemačkom jeziku.
Sadržaj
 1. Hören – ein Lied von Georg Kreisler – Sprechen: Höfliche Bitte - Domaća zadaća: na internetu pronaći informacije o Georg Kreisleru;
 2. Referat o Georg Kreisleru; Lesen – Immer wieder sonntags .; Domaća zadaća: Schreiben Sie eine E-mail (Ordnen Sie die Stichworte und verfassen Sie einen Brief nach der folgenden Gliederung);
 3. Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, – Globales Hören.
 4. Lesen: Informationen für Familien –; Ponavljanje povratnih glagola; Rad na tekstu: Lebensformen im Wandel: Verliebt, verlobt, verheitatet? Domaća zadaća: Em – Übungsgrammatik str. 95. i 96.;
 5. Gespräch zum Thema: "Familenleben früher und heute".
 6. Referat: «Wie soll das Kind denn heißen?» ; Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs; Feste – Hören – Gesprächsrunde zum Thema «Feste und Feiern».
 7. Lesen - Zeitungsmeldungen ; Gramatika – veznici als und wenn .; priprema za referat: Ein Fest in meinem Heimatland
 8. Referat: Ein Fest in meinem Heimatland; Lesen – Das Oktoberfest , ponavljanje vremenskih prijedloga ; slušanje i vođenje telefonskih razgovora; Domaća zadaća: pismeni odgovor na poziv (prihvaćanje i odbijanje).
 9. Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 3.; Referat: Deutschland ein «Festland; Lekcija 4. – Film – Lesen Sie den Artikel aus einem Filmlexikon; gramatika: funkcija uzročnih i dopusnih veznika.
 10. Lesen – Biographie über Marlene Dietrich ; gramatika: relativne rečenice ; Domaća zadaća: «Bremer Stadtmusikanten» - pročitati priču i odgovoriti na pitanja.
 11. Referat o Caroline Link - : Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 6.; Vježbanje relativnih rečenica: EM Übungsgrammatik - relativne rečenice
 12. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za završni pismeni ispit- uz korištenje materijala iz knjiga: EM Übungsgrammatik i Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1-C1;
 13. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za završni pismeni ispit- uz korištenje materijala iz knjiga: EM Übungsgrammatik i Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1-C1;
 14. Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.
 15. Lekcija 1: Arbeit und Freizeit

Ishodi učenja
 1. 1. Konstruirati jednostavna pitanja i odgovore o prošlim događajima i budućim planovima.
 2. Izdvojiti osnovne informacije iz autentičnog slušnog materijala.
 3. Izdvojiti bitne elemente iz kratkog teksta.
 4. Prikupiti osnovne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima.
 5. Prirediti i održati usmeno izlaganje na odabranu temu.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Kursbuch; ; Hueber Verlag, München, 2005.
 3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
Dopunska literatura
 1. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
 2. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.
 3. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.
 4. Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte – Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH – Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.
 5. Moll, M. / Graefen, G. (2011) Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Peter Lang Verlag.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar