Naziv
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118023
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s jezikom Hrvata u Gradišću s težištem na jezičnim elementima koji su pod utjecajem (austrijskog) njemačkog jezika.
Stjecanje uvida u osnovne pojmove dodirnoga jezikoslovlja i metode istraživanja te njihova primjena u jezičnoj analizi tekstova.
Sadržaj
 1. Kratak pregled povijesti i kulture gradišćanskih Hrvata
 2. Kratak pregled povijesti i kulture gradišćanskih Hrvata
 3. Temeljni pojmovi dodirnog jezikoslovlja
 4. Gradišćanskohrvatski jezični priručnici
 5. Gradišćansko-hrvatski jezični priručnici
 6. Metodologija analize tekstova
 7. Metodologija analize tekstova
 8. Analiza novinskih članaka
 9. Analiza novinskih članaka
 10. Analiza književnih tekstova
 11. Analiza književnih tekstova
 12. Analiza jezičnobiografskih tekstova
 13. Analiza jezičnobiografskih tekstova
 14. Analiza transkribiranih tekstova - govoreni jezik
 15. Završna analiza rezultata naučenih metoda

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći na primjerima prepoznati temeljne pojave i mehanizme dodirnoga jezikoslovlja.
 2. Studenti će moći usporediti jezične pojave u gradišćanskohrvatskome s pojavama u jeziku i dijalektima drugih hrvatskih zajednica izvan domovine.
 3. Studenti će na različitim tekstnim vrstama moći primijeniti metode analize koja se rabi u dodirnojezikoslovnim istraživanjima.
 4. Studenti će moći transkribirati televizijske emisije ili intervjue s ispitanicima iz Gradišća.
 5. Studenti će moći samostalno snimiti jezičnobiografski intervju s ispitanicima.
 6. Studenti će moći protumačiti motivaciju jezičnih fenomena poput prebacivanja koda u različitim slučajevima i kontekstima.
Metode podučavanja
predavanje, seminarska diskusija, grupni rad
Metode ocjenjivanja
Izlaganje i kraća pismena analiza.

Obavezna literatura
 1. Ščukanec, Aleksandra (2011): Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika.
 2. Benčić, Nikola i dr. (2009): Pravopis gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika. Eisenstadt: hkdc-Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum
 3. Berlakovich, Mirko (1999): Hrvatska gramatika: Mali pregled gramatike gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika (usporedna gramatika), Eisenstadt: hkdc Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum.
 4. Kampuš, Ivan (1995): Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 5. Riehl, Claudia Maria (2004): Sprachkontaktforchung: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Dopunska literatura
 1. Sučić, Ivo i dr. (2003): Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika. Matrštof / Željezno: Znanstveni Institut Gradišćanskih Hrvata.
 2. Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Kommission für kulturelle Auslandsbeziehungen der Republik Kroatien / Institut za hrvatski jezik, Zagreb – Eisenstadt
 3. Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik, Amt der Burgenländischen Landesregierung; Landesarchiv – Landesbibliothek, Kommission für kulturelle Auslandsbeziehungen der SR Kroatien, Institut für Sprachwissenschaft IFF, Eisenstadt – Zagreb, 1982.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij