Naziv
Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64251
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s najznačajnijim piscima i djelima talijanske književnosti 18. stoljeća, od Arkadije do neoklasicizma i predromantizma, te autorima od posebnog značaja za talijansko-hrvatske književne i kulturne veze (A. Fortis, C. Gozzi). Razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, dogovor o načinu izvođenja nastave, posebno seminara, pregled bibliografije i podjela tekstova koji će se čitati tijekom kolegija.
 2. Pregled najznačajnijih političkih, društvenih, kulturnih i znanstvenih događaja u Europi 18. stoljeća, s posebnim osvrtom na stanje u Italiji.
 3. Prosvjetiteljstvo (epoha i predstavnici). Enciklopedizam.
 4. Arkadija. Pietro Metastasio: Didone abbandonata (čitanje i interpretacija).
 5. Giambattista Vico: Scienza nuova.
 6. Carlo Goldoni i reforma kazališta.
 7. Alberto Fortis: Viaggio in Dalmazia. „Otkriće“ Morlaka kao europskih „dobrih divljaka“
 8. Braća Gozzi. Venecijansko prosvjetiteljstvo i protuprosvjetiteljske pozicije. Carlo Gozzi: Memorie inutili (čitanje i interpretacija)
 9. Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene. Prosvjetiteljstvo, reforme i rođenje moderne penologije.
 10. Giuseppe Parini: Il giorno (čitanje i interpretacija).
 11. Autobiografija u talijanskoj književnosti 18. stoljeća
 12. Neoklasicizam i predromantizam
 13. Vittorio Alfieri – tragedije
 14. Ugo Foscolo – najava nove epohe
 15. Zaključno predavanje. Dogovor o ispitima.

Ishodi učenja
 1. Poznavati političku, društvenu i kulturnu sliku talijanskoga poluotoka u 18. stoljeću
 2. Poznavati najvažnija djela i predstavnike iz razdoblja talijanske Arkadije, prosvjetiteljstva i predromantizma
 3. Moći pročitati i analizirati neko od obrađenih djela iz primarne literature.
 4. Moći napisati seminarski rad na talijanskom jeziku na zadanu temu.
Metode podučavanja
Frontalna predavanja, seminari, prezentacije
Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na redovitom pohađanju nastave i pripremi, na uspjehu na usmenom ispitu i seminarskom radu.

Obavezna literatura
 1. - Pietro Metastasio: Didone abbandonata/Attilio Regolo/Olimpiade - Giambattista Vico: Scienza nuova (izbor) - Carlo Goldoni: La locandiera/Le baruffe chiozzotte/ I rusteghi - Alberto Fortis: Viaggio in Dalmazia (poglavlje o životu i običajima Morlaka) - Giuseppe Parini: Il giorno (izbor) - Vittorio Alfieri: Saul/Antigone/Ottavia - Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Iacopo Ortis
Dopunska literatura
 1. S. Guglielmino/H. Grosser, Il Sistema letterario (Settecento), Principato, Milano, 1989.
 2. P. Gibelini/G. Oliva/G. Tesio, Lo spazio letterario (Settecento), La scuola, Brescia, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar