Naziv
Od književnosti srednjega vijeka do moderne
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124371
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Proširivanje znanja i uvid u najznačajnije faze razvoja nizozemske i flamanske književnosti od srednjega vijeka do moderne.
Sadržaj
 1. Najstariji pisani tekstovi, viteški romani
 2. Didaktička književnost
 3. Katoličanstvo u srednjem vijeku
 4. Počeci srednjovjekovne drame u zapadnoj Europi, profana drama, vjerska drama
 5. Minnesängeri, srednjovjekovna poezija - Književnost renesanse
 6. Humanizam, reformacija, Erazmo, Het Wilhelmus
 7. P.C. Hooft, Bredero
 8. Vondel, Huygens
 9. J. Cats, W.Y. Bontekoe - Književnost romantizma
 10. B. Wolf, A. Deken, W. Bilderdijk
 11. Povijesni romani, Hildebrand, Piet Paaltjens
 12. Multatuli
 13. 'Beweging van de tachtig'
 14. F. V. Eeden, L. Couperus
 15. Gorter, Nescio

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti glavne značajke srednjovjekovne nizozemske književnosti
 2. Nabrojati glavne vrste drame i navesti razlike među njima
 3. Kritički se osvrnuti na razdoblje i književnost renesanse
 4. Usporediti nizozemski književni romantizam u Nizozemskoj s književnim epohama u susjednim zemljama
 5. Nabrojati te usporediti nizozemske pisce i njihova djela iz 19. st.
Metode podučavanja
Frontalna nastava, PowerPoint prezentacije, kratki filmovi, Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave. Aktivno sudjelovanje. Dva kolokvija tijekom semestra. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Frederik van Eeden: De kleine Johannes
 2. Multatuli: Max Havelaar
 3. Louis Couperus: De stille kracht
Dopunska literatura
 1. J. C. Brandt Corstius: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tot de 20e eeuw, Uitgeverij het Spectrum, 2011
 2. Schenkeveld-van der Dussen (et al.): Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Nijhoff, Groningen, 1993

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar