Naziv
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117696
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilje je upoznati studente s najnovijim temama i metodama istraživanja.
Sadržaj
  1. Sadržaj predmeta se mijenja svake godine, ovisno o najnovijim istraživanjima.

Ishodi učenja
  1. Studenti upoznati s nekim od najnovijih tema istraživanja u medievistici
  2. Studenti upoznati s nekim od najnovijih metoda
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanja se pozivaju gosti znanstvenici koji se bave obrađivanom problematikom. Studenti svaki tjedan dobivaju određenu literaturu na hrvatskom i/ili engleskom jeziku koju moraju analizirati i koju moraju sažeto usmeno prikazati. Moraju nastojati kritički se odnositi prema pročitanom i pokušati otkriti slabe točke iznesenih teza. Na kraju semestra trebaju u kraćem pisanom radu sažeti spoznaje do kojih su došli temeljem pročitane literature i otslušanih predavanja.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se donosi na temelju redovitosti pohađanja nastave, aktivnog sudjelovanja u diskusijama, redovitog čitanja dodijeljene literature i završnog pisanog rada.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar