Naziv
Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170539
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Proučavajući razdoblje Američke renesanse u širem književno-povijesnom i književno-kritičkom kontekstu, na kolegiju ćemo se usredotočiti na pripovjedni opus triju istaknutih spisateljskih figura – Poea, Hawthornea i Melvillea. Sagledavajući njihova književna djela u komparatističkoj perspektivi, počevši od utjecaja na Baudelairea i pjesnike francuskog simbolizma do suvremene kritičke recepcije, na kolegiju ćemo pobliže razmotriti ulogu Poea, Hawthornea i Melvillea u razvoju književnog modernizma.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Flanerizam: Poe, Hawthorne, Benjamin
 3. Književni prostori: Matoš i Poe
 4. Topologija manjka: Poe, Lacan, Derrida
 5. Analitička detektivska priča
 6. Tongue-tied: zagonetka rješenja u Hawthornea i Melvillea
 7. Žene, zagonetke, hijeroglifi
 8. Granice razuma i anamorfička umjetnost: Poe i Matoš
 9. Ime, slovo, simbol, alegorija
 10. I prefer not to: Mellvile i Deleuze
 11. Prostor tajne: mora i brodovi
 12. Jeza bjeline
 13. The blackness of darkness
 14. Adaptacije Moby Dicka
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. Primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 3. Analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 4. Samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje i seminar
Diskusije, izlaganja na satu
Metode ocjenjivanja
Završni rad

Obavezna literatura
 1. Poe, Edgar Allan (1986) „Pad kuće Usher“, preveo Antun Šoljan,u: Priče, Knjiga prva, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, str. 183-202.
 2. Matoš, Antun Gustav (1997) „Oko Lobora“, u: Hrvatski putopisi, Zagreb: Divič, str. 91-101.
 3. Poe, Edgar Allan (1986) „Ukradeno pismo“, preveo Nikica Petrak, u: Priče, Knjiga druga, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, str. 181-199.
 4. Melville, Herman (1965) Billy Budd, preveo Luka Semenović et al., Beograd: Rad. Hawthorne, Nathaniel (1988) „Svećenikov crni veo“, prevela Iskra Devčić-Torbica, u: Veliko kameno lice, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, str. 23-44.
 5. Poe, (1986) „Filozofija kompozicije“, preveo Ivan Slamnig, u: Grad u moru, Knjiga treća, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, str. 251-263.
 6. Matoš, Antun Gustav (1973) „Miš“, u: Sabrana djela, Svezak I, str. 54-67.
 7. Hawthorne, Nathaniel (2008) Grimizno slovo, Zagreb: Nova knjiga Rast.
 8. Melville, Herman (1988) Bartleby, prijevod Maja Šoljan, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 9. Melville, Herman (1999) Moby Dick ili Bijeli kit, preveli Zlatko Gorjan i Josip Tabak, Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Benjamin, Walter (1986) „Pariz Drugog Carstva u Baudelairea “, u: Estetički ogledi, prevela Truda Stamać, str. 43-70
 2. Blanchot, Maurice (2015) „Djelo i prostor smrti“, u: Književni prostor, Zagreb: Litteris, 93-121. str.
 3. Lacan, J. (2002) „Ukradeno pismo“,Treći program Hrvatskog radija, 63/64, str. 188-196.
 4. Derrida, Jacques (2002) Višak dokaza ili manjak na svojem mjestu, Treći program Hrvatskog radija, 63/64, str. 197-203.
 5. Deleuze, Gilles (2014) Bartleby ili formula, preveli Tomislav Medak i Maja Šoljan, Novi Sad – Zagreb: Multimedijalni institut.
 6. Foucault, Michel (1966) „O drugim prostorima“, Glasje, III, br. 6, str. 8-14.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar