Naziv
Opća povijest književnosti: Avangarda
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
78329
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Književni pravci povijesne avangarde temelje svoju poetiku novog na osporavanju tradicije i uspostavljanju eksperimentalnih estetičkih praksi. Rasprava će se voditi oko osnovnih poetičkih načela različitih pokreta – talijanskog i ruskog futurizma, ekspresionizma, dadaizma i nadrealizma, s ciljem ukazivanja na njihovu zajedničku dominantu. Govor o književnoj avangardi bit će popraćen referencama i na ostale umjetnosti (slikarstvo, performans, kazalište, film) jer je razdoblje težilo intermedijalnim praksama, odnosno brisanju granica među različitim umjetnostima. Integriranje umjetnosti u svakodnevicu također je bilo jedan od ciljeva avangarde, što za sobom nužno povlači i složen odnos između umjetnosti i politike, o čemu će također biti riječi.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Avangarda i modernitet – Lica moderniteta Mihaila Calinescua
 3. Avangardno umjetničko djelo – Teorija avangarde Petera Bürgera
 4. Talijanski futurizam I. O estetici i politici pokreta. F. T. Marinetti – Manifest futurizma i dr. Valentine de Saint-Point – Manifest futurističke žene.
 5. Talijanski futurizam II. „Riječi u slobodi“: F. T. Marinetti: Tehnički manifest futurističke literature i dr.
 6. Ruski futurizam I. „Zaumna poezija“: Aleksej Kručonih i Velimir Hljebnikov.
 7. Ruski futurizam II. Optimalna projekcija i distopija. Vladimir Majakovski: Poezija; Jevgenij Zamjatin: Mi.
 8. Ekspresionizam I. Der Sturm i Die Aktion. Poezija: Jakob van Hoddis, Gottfried Benn i Georg Trakl.
 9. Ekspresionizam II. Izabrana proza i drama. Georg Heym: Luđak. Friedrich Koffka: Kajin. Gottfried Benn: Itaka.
 10. Dadaizam I. Ciriška i njujorška dada. Tristan Tzara: Manifest dadaizma. Dadaistička poezija.
 11. Dadaizam II. Berlinska i pariška dada. Fotomontaža: Hannah Höch.
 12. Nadrealizam I. La Révolution surréaliste. André Breton: Manifest nadrealizma, Guillaume Appolinaire: Tirezijine sise.
 13. Nadrealizam II. André Breton: Nadja i kratke proze Gisèle Prassinos.
 14. Slikarstvo i film.
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti glavne pravce avangarde i opisati njihove glavne značajke
 2. Primijeniti književnoteorijske pojmove koji omogućuju razumijevanje djela avangardne književnosti
 3. Analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost pojedinom pravcu
 4. Samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit i esej

Obavezna literatura
 1. Leksikon avangarde, prir. Hubert van den Berg i Walter Fähnders, Beograd 2013.
 2. Calinescu, Matei: Lica moderniteta, Stvarnost, Zagreb, 1988.
 3. Bürger, Peter: Teorija avangarde, Antibarbarus, Zagreb, 2007.
 4. Flaker, Aleksandar: Poetika osporavanja, ŠK, Zagreb, 1982
 5. Goldberg, RoseLee: Performans od futurizma do danas, Test! / URK, Zagreb, 2003
 6. De Michelli, Mario: Umjetničke avangarde XX. stoljeća, MH, 1990
 7. Puchner, Martin: Poetry of the Revolution: Marx, Manifestos, and the Avant-Gardes, Princeton University Press, 2006.
 8. Futurism: An Anthology, ur. L. Rainey, C. Poggi, L. Wittman, New Haven / London: Yale University Press, 2009
 9. Oraić Tolić, Dubravka: Paradigme 20. stoljeća – Avangarda i postmoderna, ZZK, Zagreb, 1996.
 10. Flaker, A.: Ruska avangarda, Liber, Zagreb, 1984
 11. Companion to the Literature of German Expressionism, ur. N. H. Donahue, New York: Camden House, 2005
 12. Hopkins, David: Dada i nadrealizam: kratki uvod, Šahinpašić, Sarajevo, 2005.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar