Naziv
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184237
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij će pružiti različite kontekste i okvire kroz koje je moguće razumjeti neka od središnjih problemskih mjesta Dragojevićevog stvaralaštva, od 1960-ih sve do danas. Njegovo će se djelo književnopovijesno situirati u kontekst moderne europske i (hispano)američke književnosti, istaknut će se njegova žanrovska i formalna složenost (pjesma u prozi, slobodni stih, esej), filozofska komponenta (fenomenologija, predsokratovci), svjetonazorska orijentacija (elementi antimodernizma), a čitat će ga se i iz perspektive novijih kulturno-teorijskih paradigmi (književna animalistika, ekokritika). Općeniti uvidi kombinirat će se s interpretacijom pojedinih tekstova, pjesničkih ciklusa ili cjelovitih zbirki pjesama i eseja.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija.
 2. Dragojevićev opus između modernizma i postmodernizma
 3. Poetska kozmologija – Kornjača i drugi predjeli.
 4. „Heraklitov paradoks“ – Dragojević i predsokratovci
 5. Antimodernizam. Nevrijeme i drugo. O Veroniki, Belzebubu i kucanju na neizvjesna vrata.
 6. Esej kao književni žanr. Izmišljotine.
 7. Rasuti teret. Poetski mikoresej i pjesma u prozi – Dorta Jagić, Veće od kuće
 8. Zamjenične igre. Prirodopis i Razdoblje karbona.
 9. Dragojević i tradicija predmetne pjesme (Dinggedicht) – Rilke, Šop, Heidegger
 10. „Snaga stvari“ – Dragojević, Woolf, Bennet.
 11. Književnost i prostor: Zvjezdarnica i Cvjetni trg.
 12. Književna animalistika. „Gušter Lucumone“ i „Aksolotl“ (Julio Cortázar).
 13. Ekokritika i pisanje o prirodi – tema: ptice. Dragojević i Helen Macdonald.
 14. Evaluacija kolegija.
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. Analizirati književne tekstove Danijela Dragojevića s obzirom na njihovu pripadnost razdoblju moderne književnosti i književnim vrstama (poezija, pjesma u prozi, esej)
 2. Preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija autorovog djela
 3. Aanalizirati djelo Danijela Dragojevića i kritički prosuđivati o njegovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 4. Samostalno isplanirati i provesti istraživanje te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Esej

Obavezna literatura
 1. Oblučar, Branislav (2017) Na tragu kornjače – tvarna imaginacija i pjesma u prozi u poetici Danijela Dragojevića, Zagreb: Disput.
 2. Pejaković, Hrvoje (2003) „'Zamjenične igre' i shvaćanje vremena u poeziji Danijela Dragojevića“; „O drugoj nepismenosti i kucanju na nacrtana vrata“ u: Prostor pisanja i čitanja, Zagreb: Matica hrvatska.
 3. Užarević, Josip (2002) „'Prvo stanje' (O mikroeseju Danijela Dragojevića)“, u: Između tropa i priče: rasprave i ogledi o hrvatskoj književnosti i književnoj znanosti, Zagreb: Sveučilišna naklada.
 4. Bagić, Krešimir (1995) Središnja praznina na Cvjetnome trgu, u: Dubrovnik, br. 2/3 (2006), 58-67.
 5. Mrkonjić, Zvonimir (1991): „Pismo zamjene“, „Zloduh svjetlopisa“, u: Izvanredno stanje, Zagreb: GZH.
 6. Mrkonjić, Zvonimir (1971) „Približavanje stvarnom“, „Francis Ponge i otkriće stvari“, „Danijel Dragojević“, u: Izum beskraja, Zagreb: NZMH.
 7. Kravar, Zoran (2003), Antimodernizam, Zagreb: AGM.
 8. Maroević, Tonko: „Danijel Dragojević, Izmišljotine“, u: Skladište mješte sklada, 2010
 9. Bennet, Jane: „The Force of Things – Steps toward an Ecology of Matter “, u: Political Theory, 2004
 10. De Certeau, Michel: „Prostorne prakse (Hodanje gradom i Pričanje prostora)“, u: Invencija svakodnevice
 11. Heidegger, Martin: Izvor umjetničkog djela
 12. Visković, Nikola. 2009. Kulturna zoologija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar