Naziv
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
160780
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s ključnim pripovjednim tekstovima književnog modernizma, s posebnim naglaskom na modernističke pripovjedne postupke.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.
 2. Uvod u modernizam; pripovijedanje u modernizmu.
 3. Thomas Mann: "Smrt u Veneciji".
 4. Marcel Proust: "Combray".
 5. James Joyce: "Portret umjetnika u mladosti".
 6. James Joyce: "Uliks" (1. dio).
 7. James Joyce: "Uliks" (2. dio).
 8. James Joyce: "Uliks" (3. dio).
 9. James Joyce: "Uliks" (4. dio).
 10. Arthur Schnitzler: "Gospođica Elza".
 11. Virginia Woolf: "Svjetionik".
 12. William Fauklner: "Krik i bijes".
 13. Alfred Doeblin: "Berlin Alexanderplatz".
 14. Jean Rhys: "Putovanje u mraku".
 15. Zaključak kolegija.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti osnovne predstavnike i predstavnice modernizma i njihova djela.
 2. Navesti i objasniti osnovne odrednice modernizma kao književnopovijesnog razdoblja.
 3. Navesti i tumačiti modernističke pripovjedne tehnike.
 4. Primijeniti književnopovijesne i književnoteorijske pojmove vezane uz modernizam kao razdoblje i modernističke pripovjedne tehnike u analizi konkretnih modernističkih pripovjednih tekstova.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), usmeno izlaganje, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. The Cambridge Companion to Modernism, ur. Michael Levenson, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
 2. Cohn, Dorrit, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton, 1978.
 3. Šafranek, Ingrid, "U traganju za izgubljenim vremenom M. Prousta", u Stendhal. Gustave Flaubert. Marcel Proust, Ključ za književno djelo, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 4. Vidan, Ivo, "Uliks Jamesa Joycea"; "Krik i bijes Williama Faulknera", u James Joyce. William Faulkner, Ključ za književno djelo, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 5. Žmegač, Viktor, Težišta modernizma: od Baudelairea do ekspresionizma, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Dopunska literatura
 1. The Cambridge Companion to the Modernist Novel, ur. Morag Shiach, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
 2. The Cambridge Companion to Modernist Women Writers, ur. Maren Tova Linett, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
 3. Felski, Rita, The Gender of Modernity, Harvard University Press, Cambridge, MA & London, 1995.
 4. Grdešić, Maša, Uvod u naratologiju, Leykam, Zagreb, 2015.
 5. Kern, Stephen, The Modernist Novel. A Critical Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
 6. Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana, Matica hrvatska, Zagreb, 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar