Naziv
Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184239
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Proučiti koncepte individualnog i kolektivnog pamćenja te uputiti na njihovu važnost i mijene kroz povijest književnosti na temelju odabranih književnih tekstova i stručne literature.
Sadržaj
 1. 1 – Konstituiranje kolegija
 2. 2 – Umijeće pamćenja
 3. 3 – Homer, Odiseja
 4. 4 – Juvenal, Satire
 5. 5 – Muallaque
 6. 6 – Francesco Petrarca, Kanconijer
 7. 7 – Mavro Vetranović, Pelegrin
 8. 8 – Pierre Corneille, Cid
 9. 9 – Aleksandar Sergejevič Puškin, Izabrane pjesme
 10. 10 – August Šenoa, Diogenes
 11. 11 – Franz Kafka, U kažnjeničkoj koloniji
 12. 12 – Arthur Miller, Smrt trgovačkog putnika
 13. 13 – Juan Rulfo, Pedro Paramo
 14. 14 – Haruki Murakami, Ljetopis ptice navijalice
 15. 15 – Zaključivanje kolegija (tekstovi po izboru studenata)

Ishodi učenja
 1. navesti i objasniti temeljne književnoteorijske pojmove i metode
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi književnih tekstova i drugih kulturnih fenomena
 3. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 4. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 5. samostalno provesti istraživanje na temelju relevantne primarne i sekundarne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 6. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanja i analize književnih primjera u seminaru
Metode ocjenjivanja
Usmeno

Obavezna literatura
 1. Vladimir Biti. Strano tijelo pri/povijesti: etičko-politička granica identiteta; Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000.
 2. Maja Brkljačić i Sandra Prlenda (priredile). Kultura pamćenja i historija; Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga. 2006.
 3. Mary Carruthers. The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture; Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
 4. Douwe Draaisma. Metaphors Of Memory: A History Of Ideas About The Mind. Cambridge, Cambridge University Press. 2001.
 5. Astrid Erll i Ansgar Nünning (priredile). Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook; Berlin, Walter de Gruyter, 2008.
 6. Maurice Halbwachs. On Collective Memory; Chicago, University of Chicago Press, 1992.
 7. Marianne Hirsch. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust; New York, Columbia University Press, 2012.
 8. Renate Lachmann. Phantasia, memoria, rhetorica (izabrao i preveo Davor Beganović, priredio Vladimir Biti); Zagreb, Matica hrvatska, 2002.
 9. Harald Weinrich. Leta: umjetnost i kritika zaborava (preveo Andy Jelčić); Zagreb, Algoritam, 2007.
 10. Frances A. Yates. Umijeće pamćenja (prevela Paulina Tomić); Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2011.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar