Naziv
Opća povijest književnosti: Realistički roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
90146
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija ponuditi studentima razjašnjenje realističke poetike s naglaskom na realističkom romanu, uz pregled suvremenih interpretacija realističkih djela. Uključuje predavanja (2 sata) koja će biti posvećena analizi realističke poetike te tumačenjima djela osnovnih predstavnika realizma. Na seminaru (1 sat) će se čitati i tumačiti romani Gospođa Bovary, Crveno i crno, Jane Eyre te Zločin i kazna iz različitih suvremenih perspektiva – psihoanalitičke, feminističke i postkolonijalne.
Sadržaj
 1. 1. Uvodno predavanje
 2. Realizam kao književno-povijesno razdoblje Flaker, Realizam Grdešić, Što je Laura? Otkuda je ona?: ženski nered u romanu U registraturi Ante Kovačića
 3. Realističke poetike; Balzacova poetika Žmegač, Koncepcija realizma Sennett, Balzacovo viđenje ličnosti kao društvenog načela
 4. Gustave Flaubert, Gospođa Bovary J. Barnes, Flaubertova papiga
 5. Gospođa Bovary: feministička tumačenja N. Schor, Pismo, govor i razlika u Gospođi Bovary J. Culler, Čitati kao žena
 6. Gospođa Bovary: psihoanalitička tumačenja Girard, Romaneskna laž i romantična istina Bronfen, Over Her Dead Body: Mme Bovary
 7. Stendhal: Crveno i crno Auerbach, U kući de la Mole
 8. Psihoanalitičko čitanje Crvenog i crnog Brooks, The Novel and the Guillotine
 9. C. Brontë, Jane Eyre: feministička tumačenja Showalter, Viktorijanske spisateljice i volja za pisanjem Moi, Žene koje pišu i pisanje o ženama
 10. Jane Eyre - psihoanalitička tumačenja: dvojništvo i ucjelovljenje Gilbert/Gubar, A Dialogue of Self and Soul: Plain Jane's Progress
 11. Postkolonijalna tumačenja Jane Eyre Meyer, Colonialism and the Figurative Strategy of Jane Eyre Jukić, Plovidba sargaškim morem
 12. Ruski realizam: 'kritička škola' i individualne poetike Pisarev, Realisti
 13. Psihoanalitički pristupi Dostojevskom Dostojevski, Zločin i kazna Morrow, The Play of Fate: Dostoevsky's Crime and Punishment Adler, Dostojevski
 14. Zločin i kazna: antipsihijatrijski osvrt R.D. Laing, Pripisivanja i nalaganja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Prepoznati temeljna stilska obilježja realističkog romana
 2. Definirati poetiku realističkog romana u odnosu prema prethodnom književno-povijesnom razdoblju
 3. Razlikovati individualne poetike autora navedenih u silabu
 4. Definirati realistički roman u smislu pripadnosti ranom, razvijenom ili visokom realizmu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari u malim grupama (5-6 sudionika)
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se završni, ispitni esej opsega 3000 riječi.

Obavezna literatura
 1. Brontë, Charlotte, Jane Eyre Dostojevski, F. M. Zločin i kazna Flaubert, Gustave. Gospođa Bovary Stendhal, Crveno i crno Barnes, Julian, Flaubertova papiga Sekundarna literatura Adler, Alfred, 1984, „Dostojevski“, u Individualna psihologija, Beograd: Matica srpska. Auerbach, Erich, 1968, „U kući de la Mole“, u Mimesis, Beograd: Nolit. Bronfen, Elisabeth, 2001, “Over Her Dead Body: Mme Bovary”, u The Nineteenth Century Novel: A Critical Reader, ur. Stephen Regan, London: Routledge. Brooks, Peter, 1984, “The Novel and the Guillotine, or Fathers and Sons in Le Rouge et le noir”, u Reading for the Plot, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Culler, Jonathan, 1991, “Čitati kao žena”, u O dekonstrukciji, Zagreb: Globus. Flaker, Aleksandar, 1976, „Realizam“, u Stilske formacije, Zagreb: Liber. Gilbert, Sandra M. i Gubar, Susan, 1979, „A Dialogue of Self and Soul: Plain Jane's Progress“, u The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale University Press. Girard, René, 1979, „Romaneskna laž i romantična istina”, u Moderna teorija romana, ur. M. Solar, Beograd: Nolit. Grdešić, Maša, 2007, "Što je Laura? Otkuda je ona?: ženski nered u romanu U registraturi Ante Kovačića", u Poetika pitanja. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. Dean Duda, Gordana Slabinac i Andrea Zlatar, FF Press, Zagreb, str. 251-266. Jukić, Tatjana, 1996, „Plovidba sargaškim morem“, Gordogan, 41-42. Laing, Ronald D., 1983, „Pripisivanja i nalaganja“, u Jastvo i drugi, Novi Sad: Bratstvo i jedinstvo. Meyer, Susan, 1999, „Colonialism and the Figurative Strategy of Jane Eyre“, u Post-Colonial Theory and English Literature, prir. P. Childs, Edinburgh University Press.
Dopunska literatura
 1. Moi, Toril, 2007, „Žene koje pišu i pisanje o ženama“, u Seksualna/tekstualna politika: feministička književna teorija, Zagreb: AGM. Morrow, Nancy, 1988, “The Play of Fate: Dostoevsky's Crime and Punishment“, u Dreadful Games: The Play of Desire in the Nineteenth-Century Novel, Kent State University Press. Pisarev, Dmitrij, 1966, „Realisti“, u Ruska književna kritika, ur. A. Flaker, Zagreb: Naprijed. Sennett, Richard, 1989, „Balzacovo viđenje ličnosti kao društvenog načela“, u Nestanak javnog čovjeka, Zagreb: Naprijed. Schor, Naomi, 1985, “Pismo, govor i razlika u Gđi Bovary” (“For a Restricted Thematics: Writing, Speech, and Difference in Mme Bovary”), u Breaking the Chain: Women, Theory, and French Realist Fiction, New York: Columbia University Press. Showalter, Elaine, 2001, „Viktorijanske spisateljice i volja za pisanjem“, Kolo, XI, 2. Žmegač, Viktor, 1987, „Koncepcija realizma“, u Povijesna poetika romana, Zagreb: GZH

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar