Naziv
Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
81418
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarskog modernizma i međuratne književnosti u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Početak modernih tendencija u književnoj misli bugarskih autora. Stvaranje temelja moderne kulturne svijesti – „Mladi i stari“ u književnom životu između 19. i 20. st. Formiranje kruga Мисъл, osnovne tendencija idejno-estetskog programa. Sustavni utjecaji tuđe kulturne tradicije. Estetski individualizam.
 2. Petko Slavejkov, interpretacija odabranih pjesama
 3. Pejo Javorov, interpretacija odabranih pjesama
 4. Dimitar Bojadžiev, interpretacija odabranih pjesama
 5. (Anti)ratna poezija Dimča Debeljanova
 6. Hristo Smirnenski: Djeca grada, interpretacija odabranih pjesama
 7. Georgi Stamatov, interpretacija pripovijetke "Mali Sodom"
 8. Modernistički elementi u prozi; Elin Pelin, interpretacija odabranih pripovjedaka
 9. Modernistički elementi u prozi; Elin Pelin, interpretacija odabranih pripovjedaka
 10. Elin Pelin, interpetacija pripovijesti "Geraci"
 11. Modernistički elementi u prozi; Jordan Jovkov, interpretacija odabranih pripovijedaka
 12. Modernistički elementi u prozi; Jordan Jovkov, interpretacija odabranih pripovijedaka
 13. Jordan Jovkov, interpretacija ciklusa "Večeri u Antimovskom hanu"
 14. Jordan Jovkov, interpretacija romana "Imanje kraj granice"
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 2. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 3. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
 4. prepoznati i objasniti odnos bugarske književnosti ovog razdoblja s bugarskom književnom tradicijom
 5. prepoznati i objasniti strane utjecaje u bugarskoj književnosti ovog razdovlja
 6. usporediti autore ovog razdoblja koji se smatraju tradicionalistima s autorima koji se smatraju modernima; usporediti dominantne poetike ovog razdoblja
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.
 2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.
 2. Staiger, Emil, Temeljni pojmovi poetike, Ceres, Zagreb, 1996. (poglavlje «Lirski stil: sjećanje»)
 3. Culler, Jonathan: Književna teorija, Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 1997.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar