Naziv
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184241
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s temeljnim teorijama konstrukcije identiteta u književnim i vanknjiževnim tekstovima.
Sadržaj
 1. Uvod i konstitucija kolegija
 2. Identitet i identiteti: od osobnog do grupnog (Kaufmann, Taylor, Goffman)
 3. Tekst i diskurz (Biti)
 4. Narativni identitet 1 (Ricoeur)
 5. Narativni identitet 2 (Brnčić)
 6. Feministička konstrukcija sebstva
 7. Sebstvo i trauma 1 (Malabou)
 8. Sebstvo i trauma (Levi, Kertesz)
 9. Etnografski diskurz (M.Velčić, R. Jambrešić Kirin)
 10. Ja i drugi (Buden, Ugrešić)
 11. Marginalni subjekti (LGBTQ)
 12. Virtualni identiteti
 13. Konstrukcija nacionalnog identiteta (S. Goldstein: 1941. godina koja se vraća)
 14. Zaključna rasprava i evaluacija kolegija
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. kategorizirati i tumačiti pojmove subjekta, sebstva i identiteta, upućujući u različite teorijske izvore i tradicije
 2. kritički prosuđivati diskurzivne i tekstualne moduse konstrukcije i prezentacije sebstva.
 3. analizirati odabrane književne i historiografske tekstove iz perspektive narativnog identiteta (Ricoeur) i Goffmanove teorije samoprezentacije te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 4. kritički prosuđivati o tekstualnoj konstrukciji marginalnih subjekata i marginalnih grupa, traumatiziranih subjekata te nadosobnih grupnih identiteta
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, pisanje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Pisani rad (10 kartica) i usmena obrana rada.

Obavezna literatura
 1. Biti, Vladimir: Pojmovnik književne i kulturalne teorije (odabrani pojmovi: tekst, diskurz i dr.)
 2. Bauman, Zygmunt: Identitet, Naklada Pelago, Zagreb 2009.
 3. Foucault, Michel: Znanje i moć, naklada Globus, Zagreb 1994.
 4. Hermeneutika sebstva, Antibarbarus, Zagreb 2010.
 5. Gofman, Erving: Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu (pdf)
 6. Malabou, Catherine: Ontologija nezgode (pdf)
 7. Ricoeur, Paul: Sopstvo kao drugi, izdavač: Jasen, Beograd 2004.
 8. Ricoeur, Paul: izbor tekstova o narativnom identitetu u zborniku Autor, pripovjedač, lik. Svjetla grada, Osijek 2000.
 9. Taylor, Charles: Izvori sebstva: izvori modernog identiteta, Naklada Breza, Zagreb 2011.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar