Naziv
Opća teorija baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
64088
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s razvojem pojma baštine, osnovnih organizacija koji se njime bave te im pružiti uvid u mnogostrukost tumačenja termina s obzirom na široki spektar disciplina koje se njime bave. Najviše pažnje se pri tome daje muzeološkom pristupu iz znanstvene perspektive informacijskih i komunikacijskih znanosti i prakse upravljanja i komunikacije inforamcija o baštini.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - definicije pojma baština
 2. Razvitak pojma bašine
 3. Razlike pojmova baština i kultura
 4. Materialna i nematerijalna baština - primjeri, konceptualne sličnosti i razlike
 5. Proces i ishodi stvaranja baštine
 6. Baština i kolektivno pamćenje
 7. Disonantna baština
 8. Baština i emocije - teške i kontroverzne izložbe
 9. Društvena uloga baštine i baštinskih institucija
 10. Osnovni koncepti ekomuzeja i ekomuzeologije
 11. Digitalni ekomuzeji
 12. Baština kao proizvod
 13. Turističko korištenje baštine
 14. Aproprijacija baštine
 15. Zaključna diskusija i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovnih pristupa proučavanju baštine
 2. Razlikovati terminologiju koja pripada istraživačkim pristupima
 3. Razumjeti osnovne domaće i međunarodne institucije koje se bave baštinom
 4. Primijeniti teorije baštine na konkretnim primjerima
 5. Vrednovati baštinske informacije i način njihove interpretacije unutar pojedinih teorijskih pristupa
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, diskusija
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ahmad, Yahaya. 2006. The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible. International Journal of Heritage Studies 12(3): 292–300
 2. Assmann, Jan. 2006. Kultura sjećanja. U: Kultura pamćenja i historija, ur. Brkljačić, M., Prlenda S., Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga
 3. Maria de Graça Filipe, Hugues de Varine, Kakva je budućnost ekomuzeja? Informatica museologica, 44, 1-4, 2013., 6-23
 4. Nikočević, Lidija. 2012. Kultura ili baština? Problem nematerijalnosti. Etnološka tribina 35 (42): 7 - 20
 5. Weil, Stephen E. Rethinking the Museum and other meditations. Washington and London. Smithsonian Institution Press. 1990.
Dopunska literatura
 1. Macdonald, Sharon; Fyfe, Gordon (ed.) Theorizing Museums. London. Blackwell Publishers. 1996.
 2. Mumford, Lewis. Mit o mašini. Zagreb: Graficki zavod Hrvatske, 1986.
 3. Miles, R.; Zavala, L.(ed.). Towards the Museum of the Future. Routledge, London, 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar