Naziv
Osnove baštinske komunikacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117587
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Steći uvid u osnovne oblike komunikacije u baštinskim ustanovama i to od onih koje dijelimo sa svim baštinskim ustanovama do onih specifičnih za muzeje i slične ustanove, prije svega izložbe.
Sadržaj
 1. Komunikacijski proces općenito s naglaskom na motrištu muzeologije i muzeološke funkcije komunikacije – jednosmjerna versus dvosmjerna komunikacija
 2. Promjene komunikacijskih modela u muzeju
 3. Baštinske profesije koje sudjeluju u oblikovanju i organiziranju komunikacije u muzeju - potrebna znanja, vještine i etika
 4. Komuniciranje govorom u muzeju - verbalni aspekt
 5. Komuniciranje govorom u muzeju - neverbalni aspekt, analiza studija slučaja
 6. Komuniciranje tekstom - javno priopćavanje (pisanje javnog priopćenja u rizičnoj situaciji)
 7. Komunikacija edicijom, karakteristike i svi oblici publikacija u muzeju (s naglaskom na muzejskom katalogu)
 8. Proces uređivanja, oblikovanja i izdavanja publikacije - različite vrste kreativnosti i odgovornosti
 9. Uređivanje i izdavanje elektronskih muzejskih publikacija
 10. Izdavanje muzejskih publikacija za osobe s invaliditetom
 11. Koncipiranje dobrog video uratka za potrebe muzejske komunikacije
 12. Komuniciranje muzeja na društvenim mrežama
 13. Pojam muzejske izložbe i tipologija izložaba
 14. Povijest izlaganja u Europi i Hrvatskoj
 15. Zaključno razmatranje

Ishodi učenja
 1. objasniti i interpretirati naučeni sadržaj vezan uz različite modele komunikacije
 2. opisati osnovne elemente i strategije govora i primijeniti ih na odabrani govorni oblik komunikacije u muzeju
 3. opisati elemente i tipologiju priopćenja za javnost i primijeniti ga na priopćenje u okolišu muzeja
 4. objasniti različite oblike muzejskih publikacija i identificirati njihovu funkciju unutar muzejske komunikacije
 5. opisati pojam i vrste izložaba (u odnosu na stil, strategiju i tehniku) u muzeju
 6. Demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
 7. Primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
 8. Demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
 9. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja u znanstvenim okvirima i u rješavanju problema na stručnoj razini
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski radovi - analize pojedinih oblika komunikacije, ciljani posjeti baštinskim ustanovama
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje nazočnost i aktivnost na predavanju, vrednovanje seminarskog rada i pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Maroević, I. komunikacija. U: Uvod u muzeologiju. Zagreb: Institut za informacijske studije, 1993, str. 199-259.
 2. Muzejske publikacije i novi mediji / Tema broja / Informatica museologica, br. 3-4, 2001, str. 6-13, 14-18, 37-41.
 3. Radovanlija-Mileusnić, S. Katalog muzej. U: Što je katalog muzej. Zagreb: MDC 2013, str. 9-40.
 4. Vujić, Ž. Komunikacijski aspekt u sustavu muzeologije Ive Maroevića. U: Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009.
 5. Miklošević, Ž. Komunikacijski sustav muzeja. Muzeologija, vol. 52, str. 52 - 72.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij