Naziv
Osnove digitalne obrade teksta i slike
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
51400
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Kolegij će studentima pružiti osnovna znanja iz područja digitalne obrade teksta i slike koja su im potrebna za uspješno svladavanje drugih kolegija te meritorno kretanje kroz studij informacijskih znanosti. Studenti će usvojiti pojmove vezane uz grafički dizajn, korištenje boje i tipografije, steći znanja o rasterskoj i vektorskoj grafici, vrstama tiska te o terminologiji vezanoj uz vrste i tipove rastera i digitalnih slika te grafičkih alata (programa za obradu digitalnih slika) te metoda digitalne obrade slike i teksta. Kroz niz tjednih tema studenti će dobiti uvid u širinu primjene grafičkog dizajna te praktičnim radom na tjednim zadatcima tijekom semestra (15 zadataka) ovladati konkretnom primjenom teorijskog znanja da bi na kraju semestra bili sposobni retuširati ili restaurirati digitalnu fotografiju koristeći metode upravljanja bojom i manipuliranja fotografijom korištenjem softverskih alata i specijalnih efekata.
Sadržaj
 1. Rezolucija slike, monitora, pisača i skenera - utjecaj rezolucije slike na kvalitetu ispisa, tipovi rezolucije monitora i pisača, PPI, DPI, LPI; tipovi skenera i rezolucija skenera, preuzorkovanje slike
 2. Sažimanje slike i vrste tiska - sažimanje s gubitkom i bez gubitka podataka: lossy i loseless. RAW format, JPEG, GIF, PNG, TIFF- prednosti i nedostatci svakog pojedinog tipa sažimanja. Offset tisak, sitotisak, digitalni tisak, termotisak i tampon tisak
 3. Osnovni oblici vektorske grafike - geometrijsko modeliranje i osnovni geometrijski oblici, pohranjivanje vektorske grafike na računalu, prednosti vektorske grafike, informacijska grafika, pretvaranje rastera u vektorsku grafiku
 4. Boja - izravni i neizravni izvori svjetlosti, ton, svjetlina zasićenost, kotač boja, primarne, sekundarne i tercijarne boje, komplementarne boje, prednja boja i boja pozadine, kolorimetrički sustavi boja: RGB i CMYK
 5. Psihologija i značenje boje, boja u marketingu - značenje toplih i hladnih boja, značenje plave, zelene, ljubičaste, crne, crvene, bijele, roze, zlatne i narančaste u stvaranju vizualnog identiteta, patriotske boje, identificiranje osnovne boje svjetski poznatih brendova i kako boja utječe na promatrača. Pravila odabira boja i kombinacije boja u grafičkom dizajnu.
 6. Promidžbena sredstva i grafički dizajn - dizajn oglasa, postera / plakata, poslovnog promidžbenog sredstva (pisma, memorandumi, koverte, vizitke), dizajn reprezentativnog promidžbenog sredstva, dizajn vanjskog promidžbenog sredstva (plakati, reklamni panoi, svijetleće reklame)
 7. Elementi grafičkog dizajna: font, tipografski, slikovni, grafički - dizajn fonta – vrsta, veličina i stilovi slova, kombinacija neserifnih i serifnih fontova. Tipografija: naslovi, podnaslovi, ukrasna početna slova, naslovi slika, izvučeni citati. Grafički elementi: okomite i vodoravne crte, gradacijski elementi, okviri.
 8. Stvaranje i pozicioniranje brenda - jedinstvenost brenda, potrošači, konkurencija. Elementi stvaranja i pozicioniranja brenda. Ime, znak, zaštitni znak brenda. Primjeri: Diesel, Apple, Volvo, Facebook, Coca-cola. Opis demografskih i psiholoških karakteristika ciljne skupine potrošača.
 9. Imidž brenda - prednosti i nedostatci dizajna brenda. Papirna konfekcija (vizitke, memorandumi, pozivnice, ulaznice, poslovne mape, pečati), papirna sredstva oglašavanja (plakati, brošure, zastavice, vrećice, naljepnice), Medijska sredstva oglašavanja (oglasi, kalendari, rokovnici, natpis na vozilu…), dotisak na gotove proizvode, ambalaža proizvoda (papirnate kutijice, etikete, naljepnice), publikacije (časopici, brošure, knjige), uniforme.
 10. Slojevi slike - filteri i stilovi slojeva, gradijent sloja, uklanjanje efekta crvenih očiju pomoću slojeva slike, izrada crteža od fotografije, vodeni žig, odabir i uklanjanje piksela sa sloja, premještanje slojeva, promjena transparentnosti i vrste sloja, povezivanje slojeva, primjena efekata teksta i efekata sloja, poravnanje slojeva
 11. Maske i kanali u obradi slike, animacija - dodavanje dijelova slike selekciji (brisanje dijelova iz maske), oduzimanje dijelova slike od selekcije (dodavanje dijelova iz maske), spremanje selekcije kao alfa maske, učitavanje maske kao selekcije, objašnjenje tromosti oka. Kreiranja efekta brzine i rotacije - animacijski efekti, animacija lika.
 12. Evaluacija fotorealističnih slika: histogrami, tonovi, orijentacija, oštrina - algoritmi za distribuciju boja na slici, zaglađivanje i omekšavanje rubova slike te promjenu svjetline piksela na slici. Zamućivanje pojedinih elemenata slike, Ispravljanje nepravilnosti, refleksija.
 13. Završno predavanje - rekapitulacija teorijskog i praktičnog gradiva
 14. Analogna i digitalna obrada slike - zračni kist, tipovi grafike (crtež, dijagram, ilustracija, graf), vrste i tipovi bitmapa, piksel, monokromatske i višetonske slike, dubina boja
 15. Uvod u program za obradu fotorealističnih slika - rasterski i vektorski alati, formati datoteka rasterske i vektorske grafike, specijalni efekti: krivljenje, morfiranje, animacija, promjena veličine i rezolucije slike, izrezivanje dijelova slike

Ishodi učenja
 1. S razumijevanjem pratiti i analizirati vodeće trendove grafičkog dizajna te kreiranja vizualnog identiteta
 2. Samostalno koristiti odgovarajuće programe za vektorsku grafiku i kreirati vlastita rješenja
 3. Ispravno i s razumijevanjem koristiti simboliku boja, fonta i ostalih elemenata grafičkog dizajna za izazivanje emocionalne povratne informacije krajnjeg korisnika
 4. Rukovati osnovnim elementima geometrijskog modeliranja
 5. Razumjeti proces pripreme slike i teksta i vrste tiska / dotiska
 6. Upotrijebiti osnovne matematičke koncepte prilikom evaluacije i retuširanja fotorealistične slike (histogram, rezolucija, dubina boja, gradijent, preuzorkovanje, izoštravanje, sažimanje, itd.)
 7. Koristiti odgovarajuće programe za obradu fotorealističnih slika u svrhu retuširanja ili restauriranja
 8. Rukovati paletama boja, transformacijama, filterima, slojevima i maskama prilikom retuširanja ili restauriranja fotorealističnih slika
 9. Koristiti specifičnu terminologiju vezanu uz digitalnu obradu slike i teksta
 10. Samostalno kreirati vizualna rješenja koja ispunjavaju projektne ciljeve
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe.

Studenti će u praktičnom seminarskom radu istražiti različite mogućnosti programskih alata, istražit će osnove teorije boja i upravljanje bojom u cijelom procesu grafičkog oblikovanja, od skeniranja do tiska koristeći sva načela dobrog dizajna, tipografiju, raster i vektorsku grafiku te konačni dizajn vizualnog identiteta. Zadatak je izraditi tri dizajnerski povezane stvari na određenu temu: brošuru, flajer, plakat, bookmark, nametag (8,7 x 5,3 cm) ili kovertu. Studentski uratci će biti ocijenjeni estetički i grafički.
Metode ocjenjivanja
Da bi studenti mogli izaći na pismeni ispit, potrebno je položiti praktični dio ispita.

Završni pismeni ispit se ocjenjuju na sljedeći način
manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene
od 51% do 60% = do 10% ocjene
od 61% do 70% = do 20% ocjene
od 71% do 80% = do 30% ocjene
od 81% do 90% = do 40% ocjene
od 91% do 100% = do 50% ocjene

Obavezna literatura
 1. Jeffrey J. McConnell (2006). Computer Graphics: Theory Into Practice. Jones & Bartlett Publishers
 2. Peter Shirley and others. (2005). Fundamentals of computer graphics. A.K. Peters, Ltd.
 3. Curtin, Dennis P. A Short Course In Digital Photography Workflow. (dostupno na: http://www.shortcourses.com/workflow/)
 4. Curtin, Dennis P. A Short Course In Sensors, Pixels and Image Sizes. (dostupno na: http://www.shortcourses.com/sensors/)
Dopunska literatura
 1. Ang, Tom, Digitalna fotografija, Zagreb: Znanje, 2003.
 2. Busch, David D. Mastering Digital Photography, Second Edition. Course Technology PTR. 2005.
 3. Francis S. Hill (2001). Computer Graphics. Prentice Hall.
 4. David Rogers (1998). Procedural Elements for Computer Graphics. McGraw-Hill.
 5. James D. Foley, Andries Van Dam, Steven K. Feiner and John F. Hughes (1995). Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar