Naziv
Osnove hindske gramatike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
69715
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Vježbe iz stranog jezika
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s morfološkom strukturom hindskoga jezika i s osnovama sintakse kako bi mogli prevoditi jednostavnije tekstove i uspoređivati morfološku i stintaktičku strukturu hindskoga s genetski srodnim romskim jezikom.
Sadržaj
 1. imperativ, pasiv i pasivna konstrukcija, kauzativni glagoli
 2. 7-15.čitanje hindskog teksta po izboru nastavnika. Složeni glagoli i elementi hindske sintakse analizirat će se kako se ovi budu pojavljivali u tekstu, a od studenata će se zahtijevati da ih u cijelosti usvoje. Posebno će se skretati pozornost na semantiku složenih glagola i njihovu ekspresivnost, te na gradnju hindske zavisno-složene rečenice (vremenske, pogodbene, objektne, uzročne i sl.).
 3. čitanje hindskog teksta
 4. čitanje hindskog teksta
 5. čitanje hindskog teksta
 6. čitanje hindskog teksta
 7. čitanje hindskog teksta
 8. čitanje hindskog teksta
 9. čitanje hindskog teksta
 10. čitanje hindskog teksta
 11. ponavljanje agentivne konstrukcije, provjera znanja gradiva iz proteklog semestra, uvod u prošlo vrijeme
 12. prošla vremena
 13. provjera zadaće, rad na primjerima
 14. provjera zadaće, buduće vrijeme, i prezumptivi
 15. provjera zadaće, konjunktiv, tvorba nepravilnih konjunktiva.

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati i objasniti morfološku strukturu hindskoga jezika kao i neke elemente sintakse.
 2. Student će moći prepoznati sve gramatičke oblike u hindskoj rečenici.
 3. Student će moći primjeniti znanje iz morfologije i sintakse na prijevod hindskoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika.
 4. Student će moći prosuditi o vrsti zavisno složenih hindskih rečenica.
 5. Student će moći sastaviti jednostavan tekst na hindskome jeziku.
Metode podučavanja
Predavanje i vježbe
Metode ocjenjivanja
redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha
 2. McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford
 3. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar