Naziv
Osnove informacijske tehnologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
35922
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Laboratorijske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja iz temeljnih principa informacijskih znanosti i komunikacijskog procesa, poznavanje osnovnih tipova, struktura i načina obrade elektroničkih podataka, poznavanje dijelova i načina rada računala i računalnih komponenti, građe i formiranja elektroničkih informacijskih sustava, poznavanje vrsta, načina rada i oblikovanja računalnih mreža i uređaja koji su potrebni za njihovo povezivanje, te poznavanje osnovnih načina zaštite sadržaja, računala i računalnih mreža.
Znanja koja se stječu na vježbama obuhvaćaju poznavanje načina i tehnika oblikovanja teksta, proračunskih tablica, poznavanje obrade slika, izrade prezentacija.
Sadržaj
 1. osnove informacijskih znanosti (terminologija, razlika između podataka, informacija, znanja i mudrosti)
 2. komunikacijski proces prema Shannonu i Weaweru, zalihost i entropija, relevantnost i pertinentnost
 3. tipovi i strukture elektroničkih podataka
 4. vrste elektroničkih sadržaja (tekst, slike, zvuk, video, 3D)
 5. stvaranje, obrada, zaštita i pohrana e-sadržaja (tekst, slike, zvuk, video, 3D)
 6. građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica – matična ploča i procesor
 7. građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica – grafička kartica i monitor
 8. građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica – čvrsti disk i radna memorija
 9. građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica – mrežna kartica, vanjski IO uređaji
 10. građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica – prijenosna memorija
 11. građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica – veliki sustavi za pohranu
 12. principi rada, građe i oblikovanja elektroničkih informacijskih sustava (baze podataka, sustavi za elektroničko upravljanje dokumentima, skladišta podataka, rudarenje podataka, baze znanja, sustavi za upravljanje znanjem, ekspertni sustavi)
 13. osnove rada i arhitekture računalnih mreža (topologija, LAN, WAN, intranet, ekstranet, Internet, VPN, kućne mreže), te upoznavanje njihovih servisa (HTTP, FTP)
 14. zaštita podataka u elektroničkoj okolini – antivirusna i antispam zaštita, vatrozid
 15. zaštita podataka u elektroničkoj okolini – šifriranje, elektronički potpisi i certifikati, digitalne vremenske oznake, digitalne vodene oznake, šifrirane omotnice

Ishodi učenja
 1. Poznavati osnovnu terminologiju vezanu uz informacijske tehnologije
 2. Upoznati povijesni razvoj računala i informacijske tehnologije
 3. Razumjeti način rada računala i računalnih mreža te njihovih sastavnih dijelova
 4. Usvojiti osnovne koncepte, procese i metode rada s elektroničkim sadržajima
 5. Usvojiti osnovne metode zaštite elektroničkih sadržaja, računala i računalnih mreža
 6. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 7. Identificirati i usporediti vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 8. Vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 9. Identificirati informacijske potrebe korisnika
 10. Odabrati i prikazati vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 11. Primijeniti postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 12. Nabrojati i opisati postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
Metode podučavanja
predavanja, vježbe
Metode ocjenjivanja
2 teorijska kolokvija (pismeno putem e-learning sustava) ili pismeni ispit (putem e-learning sustava) i usmeni ispit
kontinuirano ocjenjivanje tjednih zadataka na vježbama

Obavezna literatura
 1. Ribarić, Slobodan, Građa računala - arhitektura i organizacija računarskih sustava, Algebra, Zagreb, 2011. - izabrana poglavlja
 2. Šušanj, Dalibor, PC računala iznutra i izvana , BUG & SysPrint, Zagreb, 2002.
 3. Gralla, Preston, Kako funkcionira Internet , Algoritam, Zagreb, 2004.
 4. MS Office 365 Training, https://support.microsoft.com/en-us/training
 5. Excel trikovi / David and Raina Hawley ; [prevela s engleskoga i uredila Andreja Prevarek]. Zagreb : Miš, 2005.
 6. Šušanj, Dario, Brzi vodič kroz PowerPoint 2003, Biblioteka Prvi korak, Bug & SysPrint, Zagreb, 2002.
Dopunska literatura
 1. Računalo i mozak / John von Neumann ; s predgovorom Paul M. [Montgomery] Churchland i Patricia S. Churchland ; [preveo s engleskog Predrag Raos]. 2. izd. s predgovorom. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2006.
 2. Đurđica Težak, Internet – poslije oduševljenja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2010.
 3. How Stuff Work - Computer, https://computer.howstuffworks.com/

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar