Naziv
Osnove jezikoslovlja za nederlandiste
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46861
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
stjecanje znanja o jeziku kao fenomenu društvene zbilje i jezikoslovlju kao znanstvenoj disciplini, dobivanje uvida u povijest jezikoslovne misli
Sadržaj
 1. Uvod i lingvistička terminologija
 2. Fonetika
 3. Fonologija
 4. Morfologija
 5. Sintaksa
 6. Jezična varijacija u nizozemskom jeziku
 7. Lingvistika 19. stoljeća: Mladogramatičari
 8. Jezične promjene i jezični dodir
 9. Srodnost nizozemskog i hrvatskog jezika
 10. Lingvistika 20. stoljeća: strukturalizam
 11. Lingvistika 20. stoljeća: generativna lingvistika
 12. Usvajanje jezika
 13. Tipologija jezika
 14. Rekapitulacija
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. opisati i nabrojati glavne lingvističke pojmove
 2. usporediti i navesti razlike između temeljnih lingvističkih disciplina
 3. navesti glavne varijante nizozemskog jezika
 4. navesti glavne značajke mladogramatičarske teorije i preoblikovati glavne premise teorije
 5. opisati i nabrojati glavne pojmove dodirnog jezikoslovlja
 6. usporediti i istaknuti glavne značajke lingvističkih teorija u 20. stoljeću
 7. samostalno usporediti dostignuća lingvističkih teorija u 19. i 20. stoljeću
Metode podučavanja
Frontalna nastava, predavanje, prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga
 2. Appel, R. e.a. (red.), Taal en taalwetenschap, Oxford 2002.
 3. Wal van der, M., Bree van, C., Geschiedenis van het Nederlands, Utrecht 1992.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar