Naziv
Osnove muzejskog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
51132
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Osnovni cilj vježbi je stjecanje praktičnih znanja o temeljnim principima muzeologije i rada u muzeju – prikupljanje, čuvanje, obrada i izlaganje arheološke građe. Kroz samostalni rad studenti tijekom kolegija prate arheološki predmet kroz cjelokupni proces i time stječu potpun uvid u muzejski rad od prikupljanja nalaza do prezentacije putem izložbe.
Sadržaj
 1. Uvod i povijest muzeologije
 2. Vrste i mreža muzeja. Muzeografija i muzej. Organizacija muzeja.
 3. Prikupljanje muzejske građe
 4. Obrada muzejske građe – teorijski dio
 5. Obrada muzejske građe – praktični dio
 6. Obrada muzejske građe – praktični dio
 7. Zaštita i čuvanje muzejske građe – teorijski dio
 8. Zaštita i čuvanje muzejske građe – praktični dio
 9. Zaštita i čuvanje muzejske građe – praktični dio
 10. Prezentacija (izložbe) – teorijski dio
 11. Prezentacija (izložbe) – praktični dio
 12. Prezentacija (izložbe) – praktični dio
 13. Muzejska pedagogija i marketing u muzeju
 14. Arheološki parkovi
 15. Kulturni turizam

Ishodi učenja
 1. Objasniti i analizirati povijesni razvoj muzeologije i muzeja
 2. Nabrojati i opisati vrste muzeja i muzejsku organizaciju
 3. Definirati osnovna načela prikupljanja muzejske građe
 4. Samostalno koristiti računalne baze podataka za obradu muzejske građe
 5. Procijeniti etičke principe čuvanja i zaštite muzejske građe
 6. Osmisliti i kreirati način prezentacije muzejske građe
 7. Nabrojati i definirati vrste arheoloških parkova
 8. Opisati i objasniti primjenu muzejske pedagogije i marketinga u muzeju
 9. Definirati i analizirati primjere kulturnog turizma
 10. Provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim uz očuvanje kulturne baštine, turizmu, i sl
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktičan rad.
Metode ocjenjivanja
Potpisom se potvrđuje sustavna nazočnost kolegiju i krajnji rezultat.

Obavezna literatura
 1. 3. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.
 2. 4. Ambrose, T., Paine, C. Museum Basics, ICOM 1993.
Dopunska literatura
 1. Šola, Tomislav. Marketing u muzejima, ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2001.
 2. French, Ylva. The Handbook of Public Relations. Milton Keyness. The Museum Development Company. 1991.
 3. Lord, B; G.D. Lord. Manual of the museum exhibition. California: AltaMira Press, 2002. Archaeological displays and the Public. London: Archtype books, 2000.
 4. Thompson, J. Manual of curatorship: A guide to museum practice. /Museum publications/ London: Butterworth's, 1984.
 5. Dean, D. Museum exhibition : Theory and practice. New York: Routledge, 1994.
 6. Lord, Barry; Lord, Gail Dexter. The Manual of Museum Planning. Altamira Press, 2000.
 7. Runyard, Sue. The Museum Marketing Handbook. London.HMSO. 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar