Naziv
Osnove nizozemskog jezika I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125812
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Savladavanje osnova nizozemskog jezika (vokabular, gramatika, jezične funkcije) i njihova primjena u različitim oblicima komunikacije (govor, pisanje, slušanje, čitanje).
Sadržaj
 1. Tjedan 1-2. Osnovne informacije o nizozemskom govornom području i o nizozemskom jeziku. Osnove izgovora, slovkanje, čitanje, diktat.
 2. Tjedan 1-2. Osnovne informacije o nizozemskom govornom području i o nizozemskom jeziku. Osnove izgovora, slovkanje, čitanje, diktat.
 3. Tjedan 3-5. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 4. Tjedan 3-5. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 5. Tjedan 3-5. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 6. Tjedan 6-9. Komunikacija: čestitati rođendan, navesti dan, mjesec, godinu. Gramatika: brojevi, upitne riječi (II).
 7. Tjedan 6-9. Komunikacija: čestitati rođendan, navesti dan, mjesec, godinu. Gramatika: brojevi, upitne riječi (II).
 8. Tjedan 6-9. Komunikacija: čestitati rođendan, navesti dan, mjesec, godinu. Gramatika: brojevi, upitne riječi (II).
 9. Tjedan 6-9. Komunikacija: čestitati rođendan, navesti dan, mjesec, godinu. Gramatika: brojevi, upitne riječi (II).
 10. Tjedan 10-13. Komunikacija: upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi (II).
 11. Tjedan 10-13. Komunikacija: upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi (II).
 12. Tjedan 10-13. Komunikacija: upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi (II).
 13. Tjedan 10-13. Komunikacija: upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi (II).
 14. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upoznati se s izvornim govornicima, postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o sebi, svojoj neposrednoj okolini i o osnovnim i poznatim svakodnevnim aktivnostima.
 2. Slušajući razumjeti poznate riječi, osnovne fraze i kraće rečenice koje se odnose na osobne podatke, obitelj, mjesto stanovanja i neposrednu okolinu.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i poznatih, najfrekventnijih riječi) te kraće poruke i pisma privatnoga karaktera.
 4. Ispuniti formulare o osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo, adresu, bračni status, zanimanje.
 5. Napisati kraće, jednostavne tekstove s osnovnim podacima o sebi i svojoj neposrednoj okolini, ili o nekoj drugoj osobi.
Metode podučavanja
Govor, pisanje, slušanje, čitanje na redovnim jezičnim satovima (vježbama) i kao individualni rad; online izvori.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in gang, de Boer et al., Uitgeverij Coutinho, 2014.
 2. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
 3. Vanzelfsprekend: Nederlands voor anderstaligen, Devos et al., Acco, 2009.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar