Naziv
Osnove nizozemskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125813
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usustavljivanje i utvrđivanje osnova nizozemskog jezika (vokabular, gramatika, jezične funkcije) i njihova primjena u različitim oblicima komunikacije (govor, pisanje, slušanje, čitanje).
Sadržaj
 1. Tjedan 8-10. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 2. Tjedan 8-10. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 3. Tjedan 8-10. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 4. Tjedan 11-13. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 5. Tjedan 11-13. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 6. Tjedan 11-13. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 7. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 8. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 9. Tjedan 1. Ponavljanje prethodno usvojenog gradiva.
 10. Tjedan 2-4. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 11. Tjedan 2-4. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 12. Tjedan 2-4. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 13. Tjedan 5-7. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 14. Tjedan 5-7. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 15. Tjedan 5-7. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).

Ishodi učenja
 1. Sporazumjeti se u osnovnoj komunikaciji u kantini, restoranu, kafiću, trgovini, na tržnici, na ulici, kod prijatelja, tražeći i pružajući osnovne informacije o hrani, piću, odjeći i vlastitim preferencijama usmenim ili pismenim putem.
 2. Čitajući ili slušajući razumjeti osnovne natpise i instrukcije u restoranu i kafiću, na tržnici, u trgovini...
 3. Usmeno ili pismeno reagirati pozitivno ili negativno na prijedlog ili poziv, ili predložiti osnovne aktivnosti.
 4. Usmeno se izraziti osnovnim vokabularom ili napisati jednostavne tekstove ili poruke o sebi, svojoj neposrednoj okolini, svakodnevnim navikama, obvezama i aktivnostima, te čitajući ili slušajući razumjeti tekstove i poruke istovjetne tematike i složenosti.
 5. Na nizozemskom jeziku vladati kompetencijama predviđenima za razinu A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Metode podučavanja
Govor, pisanje, slušanje, čitanje na redovnim jezičnim satovima (vježbama) i kao individualni rad; online izvori.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in gang, de Boer et al., Uitgeverij Coutinho, 2014.
 2. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
 3. Vanzelfsprekend: Nederlands voor anderstaligen, Devos et al., Acco, 2009.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar