Naziv
Osnove nizozemskog za germaniste
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
184223
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Studenti njemačkog jezika savladat će osnove nizozemskog jezika s jasnim fokusom na glavnim razlikama između nizozemskog i njemačkog, na razini morfologije, sintakse, vokabulara i izgovora. Pored toga, studenti će se upoznati s poviješću i formiranjem nizozemskoga jezika te steći uvid u njegov društveno-kulturni status unutar germanske skupine jezika. Na kraju kolegija, studenti će vladati znanjem nizozemskog na razini A1.1.
Sadržaj
 1. Istraživanje povijesti i društveno-kulturne pozicije nizozemskog jezika u svijetu
 2. Istraživanje povijesti i društveno-kulturne pozicije nizozemskog jezika u svijetu
 3. Istraživanje povijesti i društveno-kulturne pozicije nizozemskog jezika u svijetu
 4. Osnove nizozemskog jezika: Upoznavanje i predstavljanje
 5. Osnove nizozemskog jezika: Upoznavanje i predstavljanje
 6. Sličnosti i razlike između nizozemskog i njemačkog posredstvom osnova nizozemske gramatike: konjugacije glagola i izgovor
 7. Sličnosti i razlike između nizozemskog i njemačkog posredstvom osnova nizozemske gramatike: konjugacije glagola i izgovor
 8. Sličnosti i razlike između nizozemskog i njemačkog posredstvom osnova nizozemske gramatike: konjugacije glagola i izgovor
 9. Sličnosti i razlike između nizozemskog i njemačkog posredstvom osnova nizozemske gramatike: sintaksa, morfologija, vokabular
 10. Sličnosti i razlike između nizozemskog i njemačkog posredstvom osnova nizozemske gramatike: sintaksa, morfologija, vokabular
 11. Osnove nizozemskog jezika: Svakodnevni život
 12. Osnove nizozemskog jezika: Svakodnevni život
 13. Osnove nizozemskog jezika: Svakodnevni život
 14. Osnove nizozemskog jezika: Društveni život
 15. Osnove nizozemskog jezika: Društveni život

Ishodi učenja
 1. definirati tri značajke koje opisuju društveno-kulturni položaj nizozemskog u svijetu
 2. nabrojati i u osnovnim crtama opisati glavne povijesne epohe nizozemskog jezika
 3. imenovati glavne razlike između njemačkog i nizozemskog na razini morfologije, sintakse, izgovora i vokabulara
 4. sporazumijevati se na nizozemskom o jednostavnim svakodnevnim temama
 5. prepričati usmeno i pismeno jednostavan tekst na nizozemskom
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci , seminari i radionice, multimedija i mreža
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit i seminarski rad

Obavezna literatura
 1. De Opmaat. Naar NT2-niveau A2 / Beersman, Maud / Tersteeg, Wim. Boom, Amsterdam, 2010
 2. Nederlands in hoofdlijnen : praktische grammatica voor anderstaligen : theorieboek / Meijboom, Marjan | Bakker, Ineke | Norbart, Adriaan | Smits, Carla | Vink, Sylvia. Groningen : Walters-Noordhoff, 2009
 3. Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Duits : a-m / Cora Bastiaansen. Utrecht ; Antwerpen : Van Dale, 2008
Dopunska literatura
 1. Hulpboekje Nederlandse grammatica voor anderstaligen / Anneke Koorn. Leersum : Van Dorp Educatief, 2010.
 2. De regels van het Nederlands : grammatica voor anderstaligen / A.F. Florijn ; J..A. Lalleman; et al. Groningen : Wolters-Noordhoff, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar