Naziv
Osnove retorike II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
102175
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s teorijskim i praktičnim vrijednostima antičke retorike, razvijanje sposobnosti kritičke analize govora kao specifične tekstne vrste te primjena antičke retorike u različitim komunikacijskim situacijama.
Sadržaj
 1. uvod, teorija 1 (humanistički pristup)
 2. teorija 2 (temeljne kompetencije)
 3. teorija 3 (načela izaganja, predstavljanje)
 4. teorija 4 (kontakt)
 5. teorija 5 (rješavanje problema poteškoća)
 6. izlaganja
 7. izlaganja
 8. izlaganja
 9. izlaganja
 10. retoričke (stilske) figure
 11. retoričke figure (vježbe); glas i disanje
 12. govori
 13. govori
 14. govori
 15. završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati funkciju i strukturu određenih tekstnih vrsta
 2. Studenti će steći određene vještine u ispravnom sastavljanju tekstova
 3. Studenti će moći samostalno pripremiti i održati izlaganje na zadanu temu te održati kraći govor.
Metode podučavanja
Seminarska diskusija, pojedinačni i grupni rad
Metode ocjenjivanja
Usmeno izlaganje i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Aristoteles (1999): Rhetorik. Stuttgart: Reclam
 2. Winkler / Commichau (2008): Reden. Handbuch der kommunikationspsychologischen Rhetorik. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar