Naziv
Osnove traumatske psihologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
52609
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s temeljnim znanjima o stresnim i traumatskim događajima, o gubicima te o psihičkim stanjima stresa, traume i o procesu tugovanja. Objasniti temeljna načela pružanja podrške ljudima pod stresom, te traumatiziranim i tugujućim ljudima. Objasniti metodološke teškoće u provedbi istraživanja u području traumatske psihologije.
Sadržaj
 1. Teorijski modeli stresa.
 2. Vrste stresnih događaja i reakcije na stresne događaje.
 3. Traumatski događaji i trauma.
 4. Traumatske i posttraumatske reakcije.
 5. Obilježja različitih vrsta gubitaka reakcije na gubitak.
 6. Teorijski pristupi procesu tugovanja.
 7. Ciljevi, obilježja i ishodi procesa tugovanja. Trajanje tugovanja.
 8. Činitelji koji utječu na proces tugovanja.
 9. Otežano ili komplicirano tugovanje.
 10. Gubici i proces tugovanja u djetinjstvu i mlados
 11. Načela pružanja podrške ljudima u stanju stresa, traume i tijekom procesa tugovanja
 12. Predrasude i mitovi o pružanju podrške traumatiziranim ljudima.
 13. Osnovni elementi stručne podrške.
 14. Moguće teškoće i opasnosti u pružanju podrške traumatiziranim ljudima.
 15. Specifičnosti provedbe istraživanja u području traumatske psihologije i etička pitanja.

Ishodi učenja
 1. Usporediti stresne i traumatske događaje te gubitke
 2. Opisati pokazatelje psihičkog stanja stresa, traume i procesa tugovanja
 3. Nabrojiti kratkoročne i dugoročne posljedice stresa, traume i procesa tugovanja te načine njihova sprečavanja i ublažavanja
 4. Objasniti temeljna načela pružanja podrške ljudima nakon stresnih i traumatskih događaja te nakon gubitaka.
 5. Objasniti metodološke teškoće i etička pitanja istraživanja u području traumatske psihologije
 6. Prepoznati potrebu za brigom o stručnjacima koji rade s traumatiziranim ljudima
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, vježbe
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja, stavova i uvjerenja u području traumatske psihologije provodi se tijekom nastave kroz rasprave i demonstracijske vježbe.

Obavezna literatura
 1. Arambašić, L. (2003.). Individualni stres i trauma, u: D. Ajduković (ur.), Socijalna rekonstrukcija zajednice, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 99. – 121.
 2. Arambašić, L. (2008.). Gubitak, tugovanje, podrška, Jastrebarsko: Naklada "Slap".
 3. Pregrad, J. (ur.) (2005.). Stres, trauma, oporavak, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (str. 103–105, 151–158, 159–176)
Dopunska literatura
 1. Arambašić, L. (2003.). Stres i suočavanje – teorijski modeli i njihove implikacije za problem nezaposlenosti, Suvremena psihologija, 6 (1), 103-127.
 2. Arambašić, L. (2003.). Gubici i tugovanje te njihove posljedice po pojedinca i zajednicu, u: D. Ajduković (ur.), Socijalna rekonstrukcija zajednice, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 123. – 152.
 3. Lazarus, R.S. i Folkman, S. (2004.). Stres, procjena i suočavanje, Naklada "Slap", Jastrebarsko.
 4. Stroebe, M.S., Hansson, R.O., Stroebe, W. i Schut, H. (ur.) (2002.). Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care, American Psychological Association, Washington, D.C.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar