Naziv
Osnove upravljanja muzejskim zbirkama
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
52652
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Razumjeti pojam upravljanje muzejskim zbirkama i politika upravljanja muzejskim zbirkama; steći osnovna znanja o temeljnim postupcima rada sa zbirkama stvarne građe (nabava - izlučivanje, posudba - mobilnost, dokumentiranje i osiguranje pristupa) i upoznati se s novim strategijama upravljanja zbirkama u 21.stoljeću i vremenu ekonomske i epidemiološke krize.
Sadržaj
 1. Pojam, načela i politika upravljanja muzejskom zbirkom i ostali potrebni dokumenti u radu sa zbirkama
 2. Pojam i tipologija (problematiziranje potrebe za tipologijom) zbirki danas u 21.stoljeću
 3. Politika sabiranja muzeja i je li izgubila na važnosti danas u RH
 4. Etički kodeks za muzeje, njegov razvoj i stavovi u području aktivnosti rada na zbirkama
 5. Osnovni postupci rada s predmetima zbirke : nabava i politika nabave, posebno u svjetlu teorije odrasta
 6. Osnovni postupci rada s predmetima zbirke : izlučivanje iz fundusa, stavovi i problemi, europska i hrvatska praksa
 7. Pozitivne i negativne strane mobilnosti zbirki, postupak posudbe kao dio upravljanja zbirkama
 8. Politika pristupa muzejskim predmetima i informacijama o predmetima - fizički i intelektualni pristup i njihovo istraživanje u muzejima u Hrvatskoj
 9. Javni programi korištenja muzejskih predmeta izvan izložaba
 10. Dokumentiranje kao važna aktivnost upravljanja zbirkama - osnovni postupci i standardi 1.dio
 11. Dokumentiranje kao važna aktivnost upravljanja zbirkama - osnovni postupci i standardi 2.dio
 12. Projekti muzejskih čuvaonica i centara za zbirke u Europi i Hrvatskoj
 13. Upravljanje rizikom u segmentu muzejskih zbirki s posebnim osvrtom na razik od potresa i COVID-19
 14. Odabrane studije slučajeva
 15. Zaključno izlaganje ili o novim strategijama upravljanja zbirkama u 21.stoljeću

Ishodi učenja
 1. dosjetiti se osnovnih pojmova važnih za upravljanje muzejskom zbirkom
 2. opisati načela i osnovne postupke upravljanja muzejskom zbrkom
 3. opisati stavove Etičkog kodeksa za muzeje u području upravljanja zbirkama
 4. demonstrirati osnove dokumentiranja predmeta zbirke
 5. osmisliti jednostavan javni program pristupa predmetima određene zbirke
 6. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 7. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 8. Identificirati informacijske potrebe korisnika
Metode podučavanja
Predavanja, analiziranje loših i dobrih primjera prakse, izrada manjih domaćih zadataka, posjet zbirkama u muzejskim ustanovama
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i aktivnost na predavanjima, vrednovanje zadataka, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Ambrose, T; Paine, C. Osnove muzeja. Poglavlja: 34-43. London, NY: Routledge, 1993, str.124-158
 2. Etički kodeks. Poglavlje: 2. http://www.icom-croatia.hr/LinkClick.aspx?fileticket=CEnJoVuf9Wk%3D&tabid=36. 20.10.2010.
 3. Encouraging Collections Mobility (poglavlja: Active Collections: re-visiting our collection for more and better use; Collection Mobility - stepping forward ). Helsinki: Finnish National gallery, 2010, str. 118-149, 166-175.
 4. Vujić, Ž. Izlučiti ili ne izlučiti predmete iz zbirke? Informatica museologica, vol. 27, 1996, str. 5-10.
 5. Vujić, Žarka. Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama : iskustva zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija, str. 25-31 Bilješke. - Summary.
Dopunska literatura
 1. Zakon o muzejima; Pravilnici o vođenju muzejske dokumentacije i o uvidu u muzejsku dokumentaciju i građu (www.min-kulture.hr...propisi)
 2. Maturanec, I. Nove strategije upravljanja muzejskim zbirkama. Završni rad. Ff, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar