Naziv
Osnove usmenoga prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
184933
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Kolegij je osmišljen kao teorijski i praktičan uvod u različite oblike usmenoga prevođenja. Pojasnit će se osnovni pojmovi konferencijskoga prevođenja i dati uvid u tehnike konsekutivnoga prevođenja, simultanoga prevođenja i prevoditeljskog šaptanja. Kroz ciklus vježbi postupno će se ove tehnike prikazati studentima, te će ih oni sami uvježbavati pod vodstvom profesorica. Cilj kolegija jest da svaki student prođe aktivno kroz različite vrste prevođenja, te da do kraja kolegija bude u stanju upamtiti, zapisati i prevesti govor od nekoliko minuta s talijanskoga na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodni sat: upoznavanje s kolegijem, s literaturom i planom vježbi.
 2. Konsekutivno prevođenje, osobine i osnovne tehnike.
 3. Konsekutivno prevođenje, vježba pamćenja i zapisivanja, prevođenje s hrvatskoga na hrvatski
 4. Konsekutivno prevođenje, vježba pamćenja i zapisivanja, prevođenje s talijanskoga na hrvatski neutralnoga govora
 5. Konsekutivno prevođenje, vježba pamćenja i zapisivanja, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja turizma
 6. Konsekutivno prevođenje, vježba pamćenja i zapisivanja, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja kulture i umjetnosti
 7. Konsekutivno prevođenje, vježba pamćenja i zapisivanja, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja ekologije
 8. Kolokvij
 9. Konsekutivno prevođenje, vježba pamćenja i zapisivanja, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja politike
 10. Konsekutivno prevođenje, vježba pamćenja i zapisivanja, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja gospodarstva
 11. Simultano prevođenje, osobine i osnove tehnike
 12. Simultano prevođenje, vježba u kabini, prevođenje neutralnoga govora
 13. Simultano prevođenje, vježba u kabini, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja kulture
 14. Simultano prevođenje, vježba u kabini, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja turizma
 15. Simultano prevođenje, vježba u kabini, prevođenje s talijanskoga na hrvatski govora iż područja politike i gospodarstva

Ishodi učenja
 1. Poznavanje općih činjenica o vrstama usmenog prevođenja;
 2. Poznavanje tehnika konsekutivnog prevođenja;
 3. Poznavanje tehnika simultanog prevođenja.
 4. Sposobnost samostalnog konsekutivnog prijevoda kratkoga govora s talijanskoga na hrvatski;
 5. Sposobnost samostalnog simultanog prijevoda kratkoga govora s talijanskoga na hrvatski.
Metode podučavanja
Powerpoint prezentacije uvoda u kolegij, vrsta usmenog prevođenja i tehnike vođenja bilježaka u konsekutivnom prevođenju. Vježbe memoriranja, vježbe usmenoga prevođenja, najprije s hrvatskog na hrvatski, a zatim s talijanskog na hrvatski kraćih tekstova na teme navedene po tjednima. Vježbe simultanoga prevođenja u kabini s talijanskog na hrvatski govora na teme navedene po tjednima.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovitost pohađanja nastave, ispituje se znanje o teoriji usmenoga prevođenja. Usvajanje tehnike ocijenit će se na dva kolokvija ili na usmenom ispitu tako da će svaki student prevesti konsekutivno govor s talijanskoga na hrvatski u trajanju od 3-5 minuta, a zatim simultano u kabini govor od 5-7 minuta na neku od tema obrađenih na satu.

Obavezna literatura
 1. Osimo, Bruno, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2004
 2. Falbo, C; Russo, M; Straniero, F. S. ur., Interpretazione simultanea e consecutiva, Hoepli, Milano, 1999
 3. Bertazzoli, Raffaella, La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Roma, 2006
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij