Naziv
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64241
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim spoznajama o biološkim i kulturnim prapočecima i razvoju čovjeka, načinima prilagodbe na okoliš, te korištenim strategijama preživljavanja u starijem i srednjem kamenom dobu.
Sadržaj
 1. Problem prijelaska srednjeg u gornji paleolitik
 2. Rani gornji paleolitik
 3. Kasni gornji paleolitik i mezolitik I
 4. Kasni gornji paleolitik i mezolitik II
 5. Povijest proučavanja paleolitika u okviru razvoja europske prapovijesne arheologije
 6. Metode istraživanja paleolitičkih nalazišta
 7. Rani hominini i prva litička industrija I
 8. Rani hominini i prva litička industrija II
 9. Nastanjivanje Europe i ašelejenska kultura
 10. Klimatske prilike i staništa u srednjem paleolitiku
 11. Neandertalci i musterijenska kultura I
 12. Neandertalci i musterijenska kultura II
 13. Pribavljanje hrane i prehrana neandertalaca
 14. Simboličko ponašanje neandertalaca
 15. Pojava suvremenih Europljana

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 2. Nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 3. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativne kamene izrađevine i proizvodne postupke
 4. Moći nabrojati i opisati različite faze biološke i kulturne evolucije čovjeka
 5. Primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju kamenih izrađevina
 6. Moći opisati promjene u strategijama preživljavanja kroz dugo vremensko razdoblje
 7. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 8. Moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 9. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 10. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 11. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 12. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 13. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 14. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
Metode podučavanja
Predavanja uz slikovni materijal, rad sa didaktičkom zbirkom
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Janković, I., Karavanić, I. 2009. Osvit čovječanstva: početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb, Školska knjiga.
 2. Karavanić, I. 2004. Život neandertalaca. Zagreb, Školska knjiga.
 3. Mellars, P. 1994. The Upper Palaeolithic Revolution. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.),Oxford, Oxford University Press, pp. 42-78.
 4. Mithen, S. 1994. The Mesolithic Age. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.), Oxford, Oxford University Press, pp. 79-135.
 5. Malez, M. 1979. Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Hrvatskoj. U: Praistorija jugoslavenskih zemalja I (ed. Benac, A.), Sarajevo, Svjetlost, pp.227 – 295.
 6. Radovčić, J. 1988. Dragutin Gorjanović-Kramberger i krapinski pračovjek. Zagreb, Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Karavanić, I., 2012. Prapočetci religije - Simbolika i duhovnost u paleolitiku. Zagreb, Školska knjiga.
 2. Karavanić, I., 2017. Paleolitički lovci skupljači na tlu Hrvatske . Zagreb, Matica hrvatska.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar