Naziv
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117589
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti svladavaju osnove planiranja i oblikovanja sustava za upravljanje gradivom, upoznaju projektne metodologije i dodatne alate, upoznaju tehnike upravljanja dokumentima u različitim poslovnim i tehnološkim okruženjima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Sustavi za upravljanje elektroničkim gradivom: sustavi za upravljanje elektroničkim dokumentima, sustavi za upravljanje elektroničkim zapisima i sustavi za upravljanje sadržajem
 2. Metode planiranja i oblikovanja sustava za upravljanje elektroničkim gradivom i projektni pristup oblikovanju sustava
 3. Koraci planiranja i oblikovanja sustava za upravljanje elektroničkim gradivom prema ISO 15489 standardu
 4. Razrada pojedinih koraka oblikovanja sustava za upravljanje elektroničkim gradivom prema DIRKS metodi
 5. Analiza poslovnih procesa. Metode i notacija za analizu poslovnih procesa. Alati za analizu poslovnih procesa
 6. Značaj Moreq 2 modela i OAIS standarda za oblikovanje sustava za upravljanje elektroničkim gradivom. Ostali ISO standardi
 7. Rad na projektima financiranima europskim sredstvima
 8. Projektni pristup oblikovanju sustava za upravljanje elektroničkim gradivom prema PCM metodi: pisanje prijedloga projekta i razrada logičke matrice
 9. Komponente i moduli sustava za upravljanje elektroničkim gradivom. Specifikacije zahtjeva za softver
 10. Projektni pristup oblikovanju sustava za upravljanje elektroničkim gradivom prema PCM metodi: opisi poslova i kvalifikacija stručnjaka, pisanje dokumentacije za nabavu komponenta i modula
 11. Projektni pristup oblikovanju sustava za upravljanje elektroničkim gradivom prema PRINCE2 metodi, dokumentacija
 12. Implementirani sustavi za upravljanje elektroničkim gradivom
 13. Evaluacija i monitoring sustava za upravljanje elektroničkim gradivom
 14. Sigurnost sustava i upravljanje rizicima
 15. Upravljanje kvalitetom organizacije i sustavi za upravljanje elektroničkim gradivom

Ishodi učenja
 1. Usporediti, vrednovati i odabrati primjerenu projektnu metodu
 2. Predložiti modele izgradnje sustava za upravljanje gradivom
 3. Oblikovati i prilagoditi sustav za upravljanje gradivom
 4. Upotrebljavati i prilagođavati sustave za upravljanje dokumentima
 5. Modelirati poslovne procese
 6. Kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge
 7. Razvijati usluge i programe za korisnike
 8. Planirati i voditi stručne projekte
 9. Procjenjivati informacijske potrebe odgovarajućih službi
 10. Planirati stručne projekte
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
- ispit 60%
- seminar 30%
- zalaganje na nastavi 10%

Obavezna literatura
 1. Azad Adam. Implementing Electronic Document and Record Management Systems, Auerbach Publications, New York, 2007.
 2. ISO 15489-1:2016, Information and documentation – Records management – Part 1: General
 3. ISO/TR 15489-2:2001, Information and documentation – Records management – Part 2: Guidelines
 4. DIRKS manual, National Archives of Australia, 2003. / 2007. / 2018., https://media.opengov.nsw.gov.au/pairtree_root/0a/85/e7/7b/fd/3a/43/c3/87/fa/b7/c5/57/a8/24/b0/obj/Strategies_for_Documenting_Government_Business___the_DIRKS_Manual.pdf
 5. Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje, Planning and Designing of Digital Archival Information Systems, u: Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.), The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing, Zagreb: Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. str. 55-64
 6. Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian, Integracija digitaliziranog i digitalnog gradiva u jedinstveni arhiv elektroničkih zapisa, u: Faletar Tanacković, Sanjica (ur.), 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009., str. 53-70
Dopunska literatura
 1. Martyn Ould, Business process management: a rigorous approach, The British computer society, Swindon, 2006.
 2. Henry M. Gladney, Preserving Digital Information, Springer, 2007
 3. ISO 14721:2012, Space data and information transfer systems – Open archival information system – Reference model
 4. Moreq 2010, http://moreq.info/files/moreq2010_vol1_v1_1_en.pdf

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij