Naziv
Poduzetničke vještine
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
184950
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Terenske vježbe
45

Cilj
Cilj ovog kolegija je osnažiti zapošljivost studenata diplomskih studija razvojem osobne inicijative, financijske pismenosti i vještina donošenja odluka. Također, ovim kolegijem želimo razviti kompetencije studenata za izradu i vođenje edukacija i intervencija namijenjenih unaprjeđenju poduzetničkih vještina kod marginaliziranih skupina primjenom programa društveno korisnog učenja.
Sadržaj
 1. Uvod u poduzetništvo; Psihologija i poduzetništvo; Pokretanje poduzetničkog pothvata; Društveno korisno učenje
 2. Osnovni pojmovi poslovanja; Osobine uspješnih poduzetnika
 3. Osobna inicijativa I: postavljanje ciljeva, prikupljanje informacija i prognoza,
 4. Osobna inicijativa II:planiranja i izvršavanja planova, nadgledanje i prikupljanje povratnih informacija.
 5. Poslovni planovi i financijski aspekti poduzetničkog projekta
 6. Uvod u upravljanje poslovanjem
 7. Gostovanje poduzetnika 1
 8. Marketing i ponašanje potrošača; Prodaja i pregovaranje
 9. Donošenje odluka 1
 10. Donošenje odluka 2
 11. Specifične komunikacijske vještine
 12. Financijska pismenost
 13. Networking i socijalni kapital
 14. Gostovanje poduzetnika 2
 15. Završna konferencija: prezentacije timskih poduzetničkih ideja

Ishodi učenja
 1. opisati i planirati metodu društveno korisnog učenja
 2. opisati ključne poduzetničke vještine
 3. navesti elemente osobne incijative
 4. definirati pojam financijske pismenosti
 5. opisati na koji način osobna inicijativa, financijska pismenost i donošenje odluka doprinose uspjehu na tržištu rada
 6. izraditi i provesti intervencije u svrhu unaprjeđenja osobne inicijative među marginaliziranim skupinama na tržištu rada
Metode podučavanja
Nastava na ovom kolegiju izvodi se kao kombinacija predavanja, vježbi i terenskih vježbi provedenih u skladu s metodom društveno korisnog učenja.
Metode ocjenjivanja
U svrhu ocjenjivanja, evaluirat ćemo sljedeće elemente kolegija:
Psihološka analiza poduzetničkog primjera: 20% ukupne ocjene
Timska poslovna inicijativa: 40% ukupne ocjene
Sudjelovanje u DKU aktivnosti: 30% ukupne ocjene
Aktivnosti u nastavi: 10% ukupne ocjene

Obavezna literatura
 1. Baum, J. R., Frese, M., & Baron, R. A. (Eds.). (2012). The Psychology of Entrepreneurship. Psychology Press.
 2. Bazerman, M. H., & Moore, D. A. (2008). Judgment in managerial decision making. Wiley
 3. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44.
Dopunska literatura
 1. Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. Random House Digital, Inc..
 2. ocke, E. A. (2000). The prime movers: Traits of the great wealth creators. New York: Amacom

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar