Naziv
Poetika Miloša Crnjanskog
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
71686
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Tumačenje poetike Miloša Crnjanskog u kontekstu vlastita samorazvoja i u kontekstu južnoslavenske i europske literature te osposobljavanje studenata za interpretaciju autorovih najznačajnijih djela.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Lirika Itake
 3. Lirika Itake
 4. Dnevnik o Čarnojeviću
 5. Dnevnik o Čarnojeviću
 6. Priče o muškom
 7. Priče o muškom
 8. Lament nad Beogradom
 9. Lament nad Beogradom
 10. Seobe
 11. Seobe
 12. Roman o Londonu
 13. Roman o Londonu
 14. Referati i diskusija
 15. Referati i diskusija

Ishodi učenja
 1. Uspostavljati književno-povijesni i kulturni kontekst kontekst autorova književnog opusa po rodovima i vrstama
 2. Interpretirati reprezentativna djela Miloša Crnjanskog
 3. Izlagati jednu temu, odnosno održati referat iz svog seminarskog rada
 4. Tumačiti poetiku Miloša Crnjanskog kao autopoetiku i kao poetiku razdoblja
 5. povezati i usporediti poznate elemente srodnih književnosti i kultura posebice unutar bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpskog jezičnog područja
 6. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
Metode podučavanja
Predavački i seminarski rad; analize književnih tekstova; seminarska diskusija; problematizacija književnih tekstova u širem književnom i kulturološkom kontekstu.
Metode ocjenjivanja
Studenti pišu seminarski rad na samostalno odabranu temu, koja je u okviru silaba; samostalno istražuju literaturu i postavljaju tezu te iznose argumente; prije predaje rada izlažu usmeno referat. Ukupna ocjena se izvodi iz kombinacije referata i seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Milošević, Nikola: Roman Miloša Crnjanskog. Problem univerzalnog iskaza. SKZ, Beograd, 1970.
 2. Kovač, Zvonko: Poetika Miloša Crnjanskog, Dometi, Rijeka, 1988.
 3. Leovac, Slavko: Romansijer Miloš Crnjanski. Svjetlost, Sarajevo, 1981.
 4. Petrov Aleksandar: Poetika Crnjanskog i srpsko pesništvo. Beograd, 1972.
 5. Konstantinović, Radomir: Miloš Crnjanski. Beograd: Otkrovenje, 2013.
Dopunska literatura
 1. Književno delo Miloša Crnjanskog: zbornik radova. Uredili Predrag Palavestra i Svetlana Radulović. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1972.
 2. Miloš Crnjanski. Teorijsko-estetički pristup književnom delu. Zbornik, urednik: dr Miloslav Šutić. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1996.
 3. Novica Petković: Lirske epifanije Miloša Crnjanskog. Beograd: Srpska književna zadruga, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar