Naziv
Poglavlja iz njemačke književnosti - Ekspresionizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
161439
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij