Naziv
Politika i propaganda u 20. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
77964
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s korištenjem propagande u političke svrhe tijekom 20. stoljeća, na primjerima raznih političkih uređenja (od SSSR-a, Trećeg Reicha, SAD-a do socijalističke Jugoslavije)
Sadržaj
 1. Definiranje teme; pojam propagande i politčke propagande
 2. Kult ličnosti kao sredstvo političke propagande (primjer Hitlera, Staljina i Tita)
 3. Izgradnja kulta ličnosti 2 (Titov sprovod kao sredstvo političke propagande)
 4. Politika i propaganda na primjeru nacističke Njemačke – nacipropaganda (prije dolaska nacista na vlast, do Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata)
 5. Korištenje umjetnosti i arhitekture u političko propagandne svrhe (npr. izgradnja Berlina u vrijeme Hitlera, arhitektura u SSSR-u u vrijeme Staljina…)
 6. Sport kao sredstvo političke propagande 1 (analiza pojedinih Olimpijskih igara, bojkoti OI uvjetovani političkim odlukama)
 7. Sport kao sredstvo političke propagande 2 (sport i politika u socijalističkoj Jugoslaviji)
 8. Korištenje mladih u političko-propagandne svrhe (npr. Titovi pioniri, Hitlerjugend…)
 9. Crtani film i politika (crtani film u vrijeme Trećeg Reicha, crtani film i Hladni rat, crtani film i cenzura…)
 10. Igrani film kao sredstvo političke propagande 1 (na primjeru američkih filmova o Vijetnamskom ratu)
 11. Igrani film kao sredstvo političke propagande 2 (na primjeru jugoslavenskog partizanskog filma)
 12. Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Vijetnamski rat)
 13. Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Domovinski rat)
 14. Politika i propaganda u 21. stoljeću
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Upoznati studente s pojmom političke propagande
 2. Objasniti ključne društveno-političke procese i fenomene 20.stoljeća
 3. Identificirati oblike političke propagande
 4. kritički analizirati događaje i fenomene tijekom 20.stoljeća
 5. Interpretirati različite oblike političke propagande
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, analize primjera, prikaz slučaja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Richard Overy, Diktatori – Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Zagreb, 2005. (posebno poglavlja: Kult ličnosti, Gradnja utopije, Kulturne revolucije)
 2. Daniel J. Goulding, Jugoslavensko filmsko iskustvo 1945. – 2001. (do 174. str.)
 3. Materijali s predavanja
Dopunska literatura
 1. http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ww2era.htm
 2. http://fcit.usf.edu/holocaust/arts/artReich.htm

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar