Naziv
Poljska kultura i civilizacija
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
35894
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s poljskom političkom, društvenom te kulturnom (umjetničkom) poviješću uz stjecanje osnovnih znanja o ključnim događajima i ličnostima koji su ponajviše utjecali na formiranje suvremenog poljskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Dobivena znanja uvode studente u poljski kulturni kontekst i omogućuju bolje razumijevanje književnih i kulturoloških kolegija. Također, očekuje se stvaranje dublje zainteresiranosti za daljnji studij polonistike i za praćenje društveno-političkih i kulturnih događaja u suvremenoj Poljskoj.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje (upoznavanje s kolegijem i literaturom; opće informacije o Poljskoj).
 2. Poljska do 13. stoljeća (lužička, pomorska i keltska kultura; seoba naroda, poljska plemena; dinastija Piast, primanje kršćanstva i Mieszko I., razvoj kraljevstva, Boleslav Hrabri, Boleslav Smjeli, Boleslav Krivousti). Seminar: Poljske legende.
 3. Poljska od 13.-16. stoljeća (feudalna rascjepkanost, dolazak križara, tatarske provale; obnova kraljevstva, Vladislav Lokietek, Kazimir Veliki; Anžuvinci u Poljskoj; osnivanje Poljsko-Litavske Unije, dinastija Jagelovića). Seminar: Poljska geografija i prirodna baština..
 4. Poljsko društvo i kultura u srednjem vijeku (utjecaj zapadnoeuropske kulture preko svećeničkih redova, početci pismenosti, feudalni sustav, kolonizacija, razvoj sveučilišta i trgovine; romanička, gotička i humanistička kultura i umjetnost). Seminar: Poljsko-hrvatski povijesni i kulturni odnosi..
 5. Poljska u 16. stoljeću (zlatno doba dinastije Jagelovića, učvršćivanje Poljsko-Litavske Unije kao plemićke republike; Stefan Batory, religijska tolerancija, napredak društva i razvoj trgovine; renesansna kultura i umjetnost). Prvi kolokvij: Srednji vijek u Poljskoj.
 6. Poljska u 17. stoljeću (dinastija Waza, uspon i oligarhija magnata, ukrajinsko pitanje, ratovi s Turcima, kozacima, Švedskom i Moskvom, pad snage Unije, Jan III Sobieski; sarmatizam te barokna kultura i umjetnost). Seminar: Poljski folklor i kuhinja..
 7. Poljska u 18. stoljeću (saska dinastija Wettyn, utjecaj Rusije, Stanisław August Poniatowski, podjele Poljske, ustav 1791., Kościuszkov ustanak, nestanak Poljske s političke karte Europe; prosvjetiteljstvo i klasicistička kultura i umjetnost). Seminar: Poljska glazba.
 8. Podijeljena Poljska do 1850. (Napoleon, Poljske legije, Varšavsko Vojvodstvo, Studenački ustanak, Hotel Lambert i Adam Jerzy Czartoryski, rusifikacija i germanizacija; važnost romantičarskog pokreta te kulture i umjetnosti). Drugi kolokvij: Poljska od 1492.-1795.
 9. Podijeljena Poljska do 1918. (Siječanjski ustanak, život u trima okupacijskim zonama, razvoj građanskog društva i gospodarstva, osnivanje političkih stranaka, Prvi svjetski rat; kultura i umjetnost pozitivizma i Mlade Poljske). Seminar: Poljska arhitektura..
 10. Poljska u međuraću (povratak nezavisnosti i borba za granice, Józef Piłsudski i „sanacija“, razvoj države i društva prije i nakon velike svjetske krize, nacionalna pitanja u Drugoj Republici; kultura i umjetnost međuraća). Seminar: Poljsko slikarstvo..
 11. Drugi svjetski rat u Poljskoj (Rujanska kampanja, nacistička i sovjetska okupacija, Katyń, život pod nacizmom, podzemna država i pokret otpora (AK i AL), Władysław Sikorski, Władysław Anders, ustanak u Varšavskom getu). Drugi kolokvij: Poljska od 1795.-1939.
 12. Kraj Drugoga svjetskog rata i komunistički totalitarizam (Varšavski ustanak, Jaltanski ugovor, promjene granica, komunistička PRL, staljinizam i Bolesław Bierut, Poznanj '56. i vladavina Władysława Gomułke, Stefan Wyszyński). Seminar: Holokaust u Poljskoj.
 13. Poljska u Istočnom bloku (vladavina Edwarda Giereka, osnivanje KOR-a, Nezavisni sindikat „Solidarnost“ i Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski i ratno stanje, Jerzy Popiełuszko, zasjedanja Okruglog stola i pad komunizma). Seminar: Istaknuti Poljaci.
 14. Poljska nakon demokratskih promjena (prvi slobodni izbori, postkomunističko i tranzicijsko doba, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, ulazak u NATO i Europsku Uniju, Lech Kaczyński, napredak ekonomije). Seminar: Poljski film..
 15. Suvremena Poljska (geopolitički, geostrateški, gospodarski i kulturni položaj Poljske). Četvrti kolokvij: Poljska nakon 1939.

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati pojedine poljske književne pojavnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju poljske književnosti
 3. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulture te iz komparirati
 4. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u Poljskoj
Metode podučavanja
- predavanje
- seminarska rasprava
- prezentiranje audio i vizualnih materijala.
Metode ocjenjivanja
- četiri pisana kolokvija (nakon svake nastavne cjeline)
- izlaganje seminarskog rada
- aktivnost studenta (dolasci i sudjelovanje u nastavi)
- konačna ocjena srednja je vrijednost navedenih triju elemenata
- studenti koji polože sve kolokvije oslobođeni su usmenog ispita
- studenti koji ne polože kolokvije, polažu usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Tymowski, Kratka povijest Poljske, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
 2. A. Paczkowski, Pola stoljeća povijesti Poljske 1939-1989, Profil, Zagreb, 2001.
 3. D. Agičić, Podijeljena Poljska 1772-1918, Srednja Europa, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura
 1. P. Wandycz, Cijena slobode (Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas), Srednja Europa, Zagreb, 2004.
 2. Zbornik radova: Hrvati i Poljaci - narodi daleki i bliski, FF-press i HNOPZ, Zagreb, 2003.
 3. N. Davies, Boże igrzysko, Znak, Kraków, 2001.
 4. A. Chwalba: Poljska nakon komunizma, Srednja Europa, Zagreb, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar