Naziv
Poljska poezija 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
118150
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje kompetencije u analitičkom i interpretativnom čitanju poezije, te upoznavanje najvažnijih značajki i dometa poljske poezije 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Mlada Poljska
 2. T. Miciński, K. Przerwa Tetmajer
 3. L. Staff, B. Leśmian
 4. Međuraće. Skamandriti
 5. Sateliti Skamandra; M. Pawlikowska-Jasnorzewska
 6. Krakovska i druge avangarde; Futuristi
 7. Generacija Kolumba; Tadeusz Różewicz
 8. Socrealistička poezija; Jugovina 1956.
 9. "Prokleti pjesnici": Bursa, Stachura, Wojaczek
 10. Czesław Miłosz; Wisława Szymborska
 11. Zbigniew Herbert i "nepredočeni svijet"
 12. Novi val: Krynicki, Barańczak, Zagajewski, Lipska
 13. Poezija drugog opticaja; Brulion
 14. Poezija Treće republike: gubitak i melankolija
 15. Najnovija poljska poezija

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i individualnih književnih djela poljske poezije 20. stoljeća.
 2. Opisati i analizirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija poljske poezije 20. stoljeća u odnosu na europski književnopovijesni kontekst.
 3. Kritički prosuđivati pojedine poljske književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst .
 4. Samostalno analizirati i interpetirati poeziju služeći se književnokritičkim i književnoteorijskim aparatom.
Metode podučavanja
Predavanje i rad na pjesničkim tekstovima. Analiza i interpretacija.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. R. Matuszewski i S. Pollak: Poezja polska 1914-1939, Czytelnik, Warszawa 1984;
 2. M. Głowiński, J. Sławiński, Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Łódź, 1987
 3. Z. Malić: Gost u kući, ArTresor, Zagreb 2007.
 4. Z. Herbert: Moć ukusa, Disput, Zagreb 2009.
 5. A. zagajewski: Nevidljiva ruka, Meandarmedia, Zagreb 2013.
Dopunska literatura
 1. J. Benešić, Poljska lirika, Zabavna biblioteka, Zagreb, 1939
 2. Poeci dwudziestolecia międzywojennego (ur. I. Maciejewska), Wiedza Powszechna, Warszawa, 1982
 3. P. Czapliński; P. Śliwiński; E. Wiegandt (ur), Czytanie Herberta, WiS, Poznan, 1995.
 4. J. Kwiatkowski (ur): Poznawanie Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1985.

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij