Naziv
Poljska u 19. i 20. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
59717
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je predstaviti studentima glavna obilježja povijesnog razvoja Poljske u 19. i 20. stoljeću te proširiti njihova znanja o određenim dijelovima poljske povijesti za koje pokažu veći interes.
Posljednja dva stoljeća donijela su niz promjena u poljskoj povijesti – od podjela, ustanaka, ponovne uspostave države 1918. te potom okupacije i ponovnog nestanka 1939, uvođenja socijalizma i njegove propasti 1989, do suvremenog doba tranzicije i ulaska Poljske u Europsku Uniju. Te promjene nisu bile samo promjene granica ili političke promjene; radi se i o demografskim, gospodarskim, vjerskim, kulturnim i drugim promjenama.
U predavanjima će se dati osnovni pregled političke povijesti Poljske od razdoblja podjela potkraj 18. stoljeća do suvremenog doba. Ukazat će se na nastojanja Poljaka da se tijekom 19. stoljeća oslobode vlasti djelitelja, na postanak modernih političkih stranaka i na najvažnije aktere tih zbivanja. Analizirat će se kratko razdoblje samostalne Poljske između dvaju svjetskih ratova, stradanja stanovništva u Drugom svjetskom ratu te položaj Poljske u socijalističkom bloku u drugoj polovici 20. stoljeća. Ukazat će se i na osnovna obilježja tranzicijske Poljske. U nastavi će se ukazivati i na mjesto Poljske u regionalnim i širim okvirima, kao i na bitne elemente hrvatsko-poljskih odnosa.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku
 2. Podijeljena Poljska
 3. Ustancima do slobode?
 4. Modernizacijski procesi u drugoj polovici 19. stoljeća
 5. Ideologije i praksa – pojava modernih političkih stranaka
 6. Poljaci i svjetski rat. Povratak nezavisnosti i ujedinjenje
 7. Međuraće – dva desetljeća samostalnosti
 8. Opet izgubljena i podijeljena. Poljska u Drugome svjetskom ratu
 9. Teško poraće i počeci puta u socijalizam
 10. Realni socijalizam i vladavina čvrste ruke
 11. Jesu li sedamdesete doista bile „zlatne godine“?
 12. Na rubu ponora – ratno stanje i propast socijalističkog poretka
 13. Prvo desetljeće tranzicije
 14. Povratak na Zapad – Poljska u Europskoj Uniji
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. steći osnovne obavijesti o ključnim događajima, osobama i procesima poljske povijesti od podjela u 18. stoljeću do suvremenosti
 2. naučiti prepoznavati uzročno-posljedične veze među važnim događajima tog razdoblja
 3. razumjeti različite perspektive i ocjene pojedinih osoba i događaja poljske i europske moderne i suvremene povijesti
Metode podučavanja
Studente će se podučavati putem predavanja; povremeno će se organizirati i gostujuće predavanje povjesničara iz Hrvatske i inozemstva.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju nastave. Na ispitu će se provjeriti opće znanje i razumijevanje povijesnih događaja i procesa.

Obavezna literatura
 1. M. Tymowski, Kratka povijest Poljske, Zagreb 1999, str. 81-163
 2. D. Agičić, Podijeljena Poljska 1772.-1918., Zagreb 2004.
 3. A. Paczkowski, Pola stoljeća povijesti Poljske 1939.-1989., Zagreb 2001.
 4. A. Chwalba, Poljska nakon komunizma, Zagreb 2011.
Dopunska literatura
 1. dodatna literatura - prema interesima studenata, u dogovoru s nastavnikom

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar