Naziv
Poljske jezične vježbe III i prevođenje poljskih književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
184265
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Praktično učenje poljskog jezika na razini C1 prema pravilima certifikacije poljskog jezika. Cilj nastave je stjecanje sposobnosti pripreme izlaganja i rasprave na zadane teme, kao i teme vezane uz različita područja vezana uz poljsku kulturu i razne sfere društvenog života, sposobnost prevođenja tekstova koji sadrže specifičnu terminologiju raznih područja kao i umjetničkih tekstova, osnove konsekutivnog prevođenja, prepoznavanje različitih stilističkih strategija i funkcionalnih stilova.
Sadržaj
 1. Raspored po tjednima (svaka od navedenih cjelina predviđena je za 6 nastavnih sati. Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (znanstvena literatura,dokumenti, popularno znanstveni tekstovi,poljski tisak, televizijske emisije), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novo naučenih fraza u razgovoru.
 2. Recenzija – struktura teksta, terminologija
 3. Reportaža – tipovi, jezik, najpoznatiji poljski suvremeni autori. Televizijska raportaža.
 4. Pravna terminologija (Kazneni zakon – osnovni termini i fraze, izrada malog rječnika pravnih termina)
 5. Ugovor o radu i drugi slični dokumenti – prevođenje i interpretacija pojedinih odredbi.
 6. Televizijske vijesti (informacijski prilog, prognoza ).
 7. Turistički vodič – terminologija, struktura, fraze (nacionalni specjaliteti – prevoditeljske zamke).
 8. Seminar –Prevođenje poljskih književnih tekstovaStudenti tijekom nastave prevode na hrvatski jezik posebno odabrane odlomke djela poljskih suvremenih pisaca .Seminar predviđa diskusiju o mogućim rješenjima i o mogućnosti izbora različitih prevoditeljskih strategija prikladnih za određeni tekst. Zatim svaki od studenata priprema svoj prijedlog prijevoda.Autori odabranih tekstova :1.Czesław Miłosz,2.Andrzej Stasiuk,3.Jacek.Hugo-Bader4.Wojciech Kuczok5.Mariusz Sieniewicz6.Paweł Huelle
 9. tekst
 10. tekst
 11. tekst
 12. tekst
 13. tekst
 14. tekst
 15. tekst

Ishodi učenja
 1. Stjecanje jezičnih kompetencija propisanih međunarodnim standardima na nivou C1
 2. Obogaćivanje leksika studenata u govornom i poslovnom jeziku.
 3. Sposobnost prepoznavanja i upotrebe različitih stilova izražavanja.
 4. Prevođenje odlomaka književnih tekstova koji sadržavaju složene prevoditeljske zadatke i različite stilove.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk, 2002
 2. M. Zimnak, Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, Kraków, 1995
 3. Andrzej Ruszter, Oswoić tekst, Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Universitas.
Dopunska literatura
 1. Bogusław Kubiak, Na łamach prasy cz 2 (C2), Universitas 2019.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij