Naziv
Poljske jezične vježbe IV i prevođenje poljskih književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124393
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Praktično učenje poljskog jezika na razini C1 prema pravilima certifikacije poljskog jezika.
Cilj nastave je stjecanje sposobnosti pripreme izlaganja i rasprave na zadane teme, kao i teme vezane uz različita područja vezana uz poljsku kulturu i razne sfere društvenog života, sposobnost prevođenja tekstova koji sadrže specifičnu terminologiju raznih područja kao i umjetničkih tekstova, osnove konsekutivnog prevođenja, prepoznavanje različitih stilističkih strategija i funkcionalnih stilova.
Sadržaj
 1. Raspored po tjednima (svaka od navedenih cjelina predviđena je za 6 nastavnih sati. Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (znanstvena literatura,dokumenti, popularno znanstveni tekstovi,poljski tisak, televizijske emisije), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novo naučenih fraza u razgovoru .
 2. Opis umjetničke slike (terminologija- tehnike, boje, povijesna i kulturna pozadina – Olga Boznanska i historijsko slikarstvo J. Matejko.
 3. Poljska suvremena muzika – J. Penderecki.
 4. Letak za lijek (reklame medicinskih pripravaka).
 5. Instrukcija upotrebe uređaja tehničke namjene.
 6. Prijava za posao, pismo namjere, biografija.
 7. Studentske prezentacije na teme vezane iz kulturnog, društvenog i političkog života Poljske. Diskusije.

Ishodi učenja
 1. Stjecanje jezičnih kompetencija propisanih međunarodnim standardima na nivou C1
 2. Studenti sposobni su ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije.
 3. Studenti mogu samostalno prevoditi s poljskog jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja kao i prevoditi određene književne tekstove.
Metode podučavanja
Studenti pripremaju izlaganja i rasprave na zadane teme, kao i teme vezane uz različita područja vezana uz poljsku kulturu i razne sfere društvenog života. Uče prevoditi tekstove koje sadrže specifičnu terminologiju raznih područja te vježbaju konsekutivno prevođenje, uče prepoznavati različite stilističke strategije i funkcionalne stilove.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti pišu nekoliko pismenih radova, usmeno odgovaraju prepričavanje i razgovor na obrađene teme uz posebnu provjeru praktične primjene novog vokabulara i fraza, te pišu dva kolokvija.
Nastava završava ispitom pismenim i usmenim koji provjerava znanje prema propisanim uvijetima međunarodne certifikacije na nivou C1

Obavezna literatura
 1. Literatura: J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk, 2002
 2. M. Zimnak, Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, Kraków, 1995;
 3. Andrzej Ruszter, Oswoić tekst, Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Universitas.
 4. audiovizualni materijali te članci po izboru lektora.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij