Naziv
Poljski jezik za ne-poloniste
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
64090
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje osnovnih jezičnih vještina, sposobnost razumijevanja elementarnih sadržaja i snalaženja u tipičnim komunikacijskim situacijama.
Sadržaj
 1. Poljska abeceda i glasovi. Predstavljanje i pozdravi (Jak masz na imię? Jak się nazywasz?).
 2. Osnovni osobni podaci (Skąd jesteś? Gdzie mieszkasz?). Prezent – konjugacija -m,-sz (glagoli być, mieć, mieszkać), osobne zamjenice.
 3. Predmeti u učionici, boje, osnovni pridjevi (Co to jest..? Jakie to jest...?) Nominativ jednine, pokazne zamjenice.
 4. Opis osobe (Jaki jesteś?). Konjugacija -ę,-isz/-ysz (glagoli lubić, uczyć się).
 5. Zanimanja, interesi (Kim jesteś z zawodu? Czym się interesujesz? Ile masz lat?) Instrumental jednine, brojevi, oblici: rok, lat, lata.
 6. Osnovne svakodnevne radnje, hobiji, sportovi (Co lubisz robić?). Konjugacija -ę,-esz (glagoli pisać, gotować).
 7. U kupovini (Czy jest...? Ile to kosztuje?). Akuzativ jednine imenica i pridjeva, ponavljanje brojeva.
 8. Obroci i namirnice (Co lubisz jeść? Czy wolisz ... czy ...?). Instrumental množine, glagoli pić, jeść. Negacija i genitiv jednine (Lubię mięso. Nie lubię mięsa.)
 9. Obitelj (Czyja to rodzina? Czyj to jest brat?). Svakodnevne radnje, doba dana – utvrđivanje i proširivanje. Posvojne zamjenice, vremenski prilozi.
 10. Dogovaramo susret (Masz ochotę pójść do kina?). Nazivi dana u tjednu, sati. Dnevna rutina (O której godzinie zazwyczaj...?). Redni brojevi.
 11. Slobodno vrijeme (Gdzie byłeś? Co robiłeś w zeszłym tygodniu?). Perfekt (glagoli jeść, pójść).
 12. Razgledavamo Krakov. Orijentacija u gradu (Jak dojść do Rynku Głównego?). Glagoli iść i jechać.
 13. Tvoj stan. Nazivi prostorija, namještaja, prostorni odnosi (Gdzie to jest?). Lokativ jednine, prijedlozi na, w, przy, o, po.
 14. Izražavanje mišljenja i osjećaja (Co o tym myślisz? Podoba si się to?). Deklinacija osobnih zamjenica.
 15. Ponavljanje i provjera znanja

Ishodi učenja
 1. razumijevanje i sposobnost upotrebe jednostavnih izraza vezanih uz osnovne svakodnevne potrebe
 2. sposobnost vođenja kratkih rutinskih razgovora o poznatim svakodnevnim temama
 3. razumijevanje vrlo kratkih jednostavnih tekstova u pisanom obliku
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, korištenje audio i video materijala, didaktičke igre.
Metode ocjenjivanja
Uvjeti za pristupanje ispitu:
- redovito pohađanje nastave,
- aktivno sudjelovanje u nastavi,
- redovito izvršavanje pismenih i usmenih zadataka,
- pozitivni rezultati na kontinuiranim usmenim provjerama znanja (tri usmena kolokvija).

Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz: Polski, krok po kroku A1. Seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, Kraków 2011
 2. K. Krztoń: Słownictwo1, Kraków 2011
Dopunska literatura
 1. B. Serafin, A. Achtelik: Miło mi panią poznać, Katowice 2008
 2. T. Pelc: Teraz polski – gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź 1997

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar