Naziv
Poljsko-hrvatske translatološke teme
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
118151
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Višestoljetno međusobno zanimanje za kulturu i tradiciju, rezultiralo je brojnim prijevodima poljske knjige u najširem smislu riječi na hrvatski jezik kao i hrvatske knjige na poljski jezik. I dok su prve prijevode u objema sredinama potpisivali književnici koji su iz vlastite znatiželje, ali i želje da i svojim sunarodnjacima približe pisanu riječ na srodnome jeziku, s vremenom su se isprofilirali i profesionalni prevoditelji u objema državama.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima nastave te literaturom i studentskim obvezama.
 2. Uvod u poljsko-hrvatske i hrvatsko-poljske kulturno-translatološke kontakte, kulturnopovijesna periodizacija kao okosnica važnih kulturnih dogañaja, kronologija najznačajnijih književnih događaja od početaka pismenosti do 21. stoljeća
 3. Hrvatski prijevodi poljske književnosti.
 4. Poljski prijevodi hrvatske književnosti. Lingvostilističke analize odabranih izvornika i prijevoda.
 5. Hrvatski prevoditelji poljske književnosti.
 6. Poljski prevoditelji hrvatske književnosti.
 7. Hrvatska tematika te motivi i likovi u poljskim književnim djelima.
 8. Poljska tematika te motivi i likovi u hrvatskim književnim djelima.
 9. Lingvostilističke analize odabranih izvornika i prijevoda. Izlaganje seminarskih radova (Svaki je student dužan pripremiti seminarski rad u kojem će predstaviti prevedene naslove jednoga autora. Seminarski se rad izlaže na seminaru pred polaznicima kolegija.)
 10. Lingvostilističke analize odabranih izvornika i prijevoda. Izlaganje seminarskih radova (Svaki je student dužan pripremiti seminarski rad u kojem će predstaviti prevedene naslove jednoga autora. Seminarski se rad izlaže na seminaru pred polaznicima kolegija.)
 11. Lingvostilističke analize odabranih izvornika i prijevoda. Izlaganje seminarskih radova (Svaki je student dužan pripremiti seminarski rad u kojem će predstaviti prevedene naslove jednoga autora. Seminarski se rad izlaže na seminaru pred polaznicima kolegija.)
 12. Lingvostilističke analize odabranih izvornika i prijevoda. Izlaganje seminarskih radova (Svaki je student dužan pripremiti seminarski rad u kojem će predstaviti prevedene naslove jednoga autora. Seminarski se rad izlaže na seminaru pred polaznicima kolegija.)
 13. Lingvostilističke analize odabranih izvornika i prijevoda. Izlaganje seminarskih radova (Svaki je student dužan pripremiti seminarski rad u kojem će predstaviti prevedene naslove jednoga autora. Seminarski se rad izlaže na seminaru pred polaznicima kolegija.)
 14. Lingvostilističke analize odabranih izvornika i prijevoda. Izlaganje seminarskih radova (Svaki je student dužan pripremiti seminarski rad u kojem će predstaviti prevedene naslove jednoga autora. Seminarski se rad izlaže na seminaru pred polaznicima kolegija.)
 15. Analiza obrađene građe. Zaključci o suradnji na osnovi proučene i predstavljene građe.

Ishodi učenja
 1. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na poljskom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na temu poljsko-hrvatskih kulturnih i translatoloških kontakata
 2. kategorizirati poljske i hrvatske naslove prevedene do danas
 3. predvidjeti daljnji smjer translatoloških veza i kontakata
 4. nabrojiti najznačajnije poljske naslove prevedene na hrvatski kao i hrvatske prevedene na poljski
 5. predstaviti opus najplodnijih hrvatskih i poljskih prevoditelja i antologičara
 6. kritički prosuđivati pojedine poljske kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 7. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te znanje primijeniti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 8. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na kulturu i književnost
 9. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
Metode podučavanja
Obrađuju se poljski prijevodi hrvatskih autora i hrvatski prijevodi poljskih autora, kako pjesnika i prozaika tako i mnogih kulturnih i znanstvenih djelatnika koji su u različitim razdobljima objavili razne kulturološke studije te osmislili i ukoričili brojne izbore, preglede i panorame. Posebna se pozornost obraća i na leksikografske i gramatičarske uratke kao jezično-kulturne potvrde raznolike suradnje.
Prijevodi hrvatske književnosti na poljski jezik objavljeni poslije 1991. dostupni su zahvaljujući prikupljenoj zbirci za izložbu Zagrebačke slavističke škole Hrvatski jezik u Gutenbergovoj galaksiji. Prijevodi poljske književnosti na hrvatski jezik dostupni su polaznicima seminara u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici kao i u knjižnici Filozofskoga fakulteta.
Predviđeno je i gostovanje prevoditelja s poljskoga kao i prevoditelja s hrvatskoga jezika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohañanje nastave, obvezatni seminarski radovi, sudjelovanje u
analizama odabranih naslova.

Obavezna literatura
 1. Hrvatsko-poljske veze XX. stoljeća (1996) monografija (knjiga), Hrvatsko-poljsko društvo u Zagrebu 1996.
 2. Zbornik radova: Hrvati i Poljaci - narodi daleki i bliski, FF-press i HNOPZ, Zagreb 2003.
 3. Đurđica Čilić-Škeljo, Bibliografija prijevoda s poljskoga 1990 – 2005, Književna revija 1, 2006.
 4. Petra Gverić, Poljska književnost u hrvatskim književnim časopisima 1881-1940., Književna smotra, br. 126(4), 2002.
 5. Đurđica Čilić Škeljo, Ivana Vidović Bolt, Literatura polska w polskich przekładach od 1990 do 2007 r., u: Przekłady literatur słowiańskich, t. 1, ur. BoŜena Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 6. Ivana Vidović Bolt: Dobre hrvatsko-poljske veze, Tema: časopis za knjigu, 5-6, Zagreb 2004. (tekst o književnim prijevodima s poljskoga na hrvatski i obratno)
 7. Lech Paździerski, Julije Benešić i Poljaci, Biblioteka Književna smotra, Zagreb, 2004.
 8. Joanna Rapacka: Leksikon hrvatskih tradicija, prev. D. Blažina, Matica hrvatska, Zagreb, 2002.
 9. ulije Benešić, Osiem lat w Warszawie, prev. Danuta Cirlić-Straszyńska, Czytelnik, W arszawa.
Dopunska literatura
 1. Julije Benešić, Hrvatsko-poljski rječnik, Zagreb 1949.
 2. Zdravko Malić, Antologija poljske pripovijetke, Veselin Masleša, Sarajevo, 1984.
 3. Ivana Vidović Bolt i Dariusz Nowacki, Antologija poljske kratke priče, Naklada MD, Zagreb 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij