Naziv
Povijest Dubrovačke Republike
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
118168
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kod studenata razviti kritički smisao za razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda. Tijekom studiranja ovog predmeta i područja studenti stječu i proširuju opća znanja o povijesti srednjeg vijeka uopće, napose o vezama i odnosima hrvatskog naroda s drugim narodima, kulturama, društvima, državama i civilizacijama u toj široj regiji.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme
  2. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
  3. interpretirati pojedine povijesne izvore
  4. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija
  5. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
  6. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
Metode podučavanja
metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata,
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar