Naziv
Češka književnost do kraja 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51871
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura